แห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 คนโท ไปยังพระอุโบสถวัดพระแก้ว

มหาดไทย แห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 คนโท ออกจากพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ (19 เม.ย.) เวลา 06.19 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 คนโทออกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อสำหรับใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในเวลา 07.00 น. ขบวนเชิญน้ำอภิเษกมุ่งหน้าตรงไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยใช้เส้นทางถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา พระบรมมหาราชวัง เมื่อถึงประตูสวัสดิโสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ จังหวัดทุกจังหวัด เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณกำแพง พระบรมมหาราชวัง

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย วางพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพตามลำดับ เสร็จแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทยเป็นอันเสร็จพิธี รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับขบวนประกอบด้วยรถนำ วงดุริยางค์กองทัพเรือ 50 นาย เจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย ตามด้วยนักเรียนนายร้อยตำรวจเชิญธงชาติ 68 นาย และธงตราสัญลักษณ์ 68 นาย รวมทั้งหมด 136 นาย ตามด้วยผู้เชิญพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 10 คน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย 10 คน รวมทั้งหมด 20 คน ตามด้วยผู้เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน 154 คน และผู้ว่า กทม. ผู้ว่าราชการจังหวัด 77 คน รวมทั้งหมด 231 คน ต่อด้วยรถเชิญคนโทน้ำจำลอง จากนั้นเป็นผู้เชิญคนโท จำนวน 86 คน ตามด้วยวงดุริยางค์กองทัพอากาศจำนวน 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่รวบคุมวง 2 นาย ถัดมาเป็นข้าราชการผู้ร่วมพิธีจำนวน 600 คน ต่อด้วยรถปิดขบวน โดยมีผู้ร่วมขบวนทั้งหมด 1,200 คน ความยาวของขบวนประมาณ 178 เมตร