โรงเรียนใน กทม.มีที่นั่งเหลือรับเด็กได้อีกกว่า 2 พันที่นั่ง

18 โรงเรียน กทม. ยังมีที่นั่งเหลือรับเด็กได้อีก 2,421 ที่นั่ง ม.1 รับได้ 1,054 ที่นั่ง และม.4 รับได้ 1,367 ที่นั่ง

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับรายงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เขต 1 และ สพม.กทม.เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย. ว่ายังมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรง ที่ยังสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ได้อีก 2,421 ที่นั่ง แบ่งเป็น ม. 1 รับได้ 1,054 ที่นั่ง และ ม.4 รับได้ 1,367 ที่นั่ง

สำหรับโรงเรียนสังกัด สพม.กทม.เขต 1 ที่รับนักเรียนเพิ่มได้ จำนวน 16 โรง ได้แก่

 • โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ม.1 รับได้ 72 ม.4 รับได้ 194
 • โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.1 รับได้ 36 ม.4 รับได้ 47
 • โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ม.1 รับได้ 78 ม.4 รับได้ 119
 • โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ม.1 รับได้ 61 ม.4 รับได้ 90
 • โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 รับได้ 87 ม.4 รับได้ 81
 • โรงเรียนมหรรณพาราม ม.1 รับได้ 24 ม.4 รับได้ 35
 • โรงเรียนสุวรรณสรามวิทยาคม ม.1 รับได้ 70 ม.4 รับได้ 89
 • โรงเรียนวัดบวรมงคล ม.1 รับได้ 108 ม.4 รับได้ 99
 • โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 รับได้ 72 ม.4 รับได้ 80
 • โรงเรียนวัดรางบัว ม.1 รับได้ 68 ม.4 รับได้ 82
 • โรงเรียนวัดสระเกศ ม.1 รับได้ 25 ม.4 รับได้ 55
 • โรงเรียนทีปังกรณ์ฯ(วัดน้อยใน) ม.1 รับได้ 71 ม.4 รับได้ 76
 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส ม.1 รับได้ 108 ม.4 รับได้ 85
 • โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับได้ 100 ม.4 รับได้ 150
 • โรงเรียนวัดราชบพิธ ม.1 รับได้ 81 ม.4 รับได้ 109
 • โรงเรียนบางมดวิทยา เฉพาะ ม.4 รับได้ 16

ในส่วนของ สพม.กทม.เขต 2 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ และ โรงเรียนศรีพฤฒา ยังมีที่เฉพาะ ม.1