“ไทยรักษาชาติ” ชู 4 แผนแก้เศรษฐกิจ ลั่นพร้อมรื้อ พ.ร.บ.คอมฯ

“พิชัย” เปิด 4 นโยบายเศรษฐกิจ “ไทยรักษาชาติ” ดันประเทศเดินหน้า-เพิ่มรายได้ปชช. จุดพลุล้างบาง “พ.ร.บ.คอมฯ” ปิดช่องเป็นเครื่องมือการเมือง 

วันที่ 2 ม.ค. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า ขณะนี้พรรคไทยรักษาชาติ พร้อมเสนอ 4 นโยบายเศรษฐกิจในเบื้องต้น ประกอบด้วย 1.ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาส โดยใช้เทคโนโลยี เป็นหลักการเดิมจากพรรคไทยรักไทย แต่ปรับให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัยของโลก เพื่อป้องกันการตกยุค โดยเฉพาะผู้นำต้องมีความคิดก้าวไกล ไม่คิดแบบถอยหลังย้อนยุค อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบายนี้ รวมถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ หุ่นยนต์ และโดรน รวมถึง บิ๊กดาต้า เข้ามาใช้พัฒนาในทุกด้าน 2.นโยบายโค้ดประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย โดยเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันปรับแก้ประเทศไทยในแบบอย่างที่คนส่วนใหญ่อยากเห็น โดยการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเขียนโค้ด โดยมีรูปแบบมาจากประเทศสหรัฐ เชื่อว่าหากเริ่มแก้ไขแล้ว ประเทศไทยจะพัฒนาดีขึ้น อาทิ การแก้ไขปัญหารอคิวนานมากในเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ การขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว การจ่ายค่าใบสั่ง

นายพิชัย กล่าวต่อว่า 3.นโยบายการสร้างสภาวะเหมาะสมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี โดยส่งเสริมและพัฒนากรอบคิดของเยาวชน การส่งเสริม Co-working space ให้เกิดขึ้น ด้วย 3 หลักการ 3 i ประกอบด้วย 1.Innovation 2.inclusive 3.interconnect เพื่อให้ประชาชนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วม โดยเฉพาะคนระดับล่างเพราะจะเป็นการลดการเหลื่อมล้ำ และต้องมีการเชื่อมต่อกับภาครัฐและเอกชนทั้งหมด และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และต้องเปิดกว้างให้คนเก่งๆที่มีความรู้ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมคิดร่วมพัฒนา ทำให้เร่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะความฉลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยอาจแก้ไขกฏระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ อาทิ การจดทะเบียนบริษัททำธุรกิจดิจิทัลได้ภายใน 1 วัน ที่สำคัญต้องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ไม่ใช่นำมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งกันทางการเมืองเหมือนในปัจจุบัน

นายพิชัย กล่าวด้วยว่า 4.นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานและการกำจัดการผูกขาดในธุรกิจพลังงาน รวมถึงทำลายการผูกขาดทั้งหมด เรื่องนี้เคยมีการเสนอไว้แล้วทั้งเรื่องราคาหน้าโรงกลั่น ราคาเอทานอล ราคาค่าการตลาด ตลอดจนการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันให้มีอัตราที่เหมาะสม การปรับปรุงแผนการผลิตไฟฟ้าให้เข้ากับทิศทางของโลก รวมถึงการกำจัดการผูกขาดทางด้านพลังงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการแข่งขัน ไม่ใช่เสมือนว่าแข่งขันแต่แท้จริงแล้วผูกขาดเหมือนในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลงและยุติธรรม การกำจัดการผูกขาดจะรวมถึงการผูกขาดธุรกิจในด้านอื่นๆด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเติบโตและพัฒนา ทั้งหมดเป็นเพียง 4 นโยบายเร่ิมต้น พรรคไทยรักษาชาติ จะทะยอยนำเสนอนโยบายเร่งการพัฒนา หลังจากที่ไทยล้าหลังมากว่า 4 ปีแล้ว