“ผาสะโตก”ทะเลหมอก 360องศา แหล่งท่องเที่ยวใหม่ จ.พะเยา นักท่องเที่ยวแช่ชมบรรยากาศยามเช้า

“ผาสะโตก” เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ค้นพบซึ่งเป็นยอดเขาในพื้นที่เขตตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ที่สามารถชมทะเลหมอกได้ 360 องศา ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกที่เข้าปกคลุมระหว่างขุนเขาเป็นเวิ้งกว้าง รอบทิศทางผาสะโตก สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้าน และผู้ที่เดินทางมาชม และสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกที่นี่เป็นอย่างมาก

 จนมีการบอกกล่าวและเผยแพร่ผ่านโลกโซเซี่ยลจนเป็นที่ฮือฮาของคนที่ได้พบเห็น และในช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมความงามของทะเลหมอกที่นี่อย่างต่อเนื่อง จนทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เตรียมพัฒนาพื้นที่ทั้งถนนและลานผาสะโตกให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ของอำเภอจุน ซึ่งมีระยะทางเดินทางไม่ไกลมากนักจากตัวเมือง สำหรับทะเลหมอกผาสะโตกนั้น เป็นทะเลหมอกที่สามารถชมได้รอบทิศทาง 360 องศา เป็นเขาที่มีเขตรอยต่อระหว่างอำเภอจุนกับอำเภอปง ซึ่งการเกิดทะเลหมอกที่นี่สามารถที่จะชมได้จนถึงเวลา 8 นาฬิกาในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว