คลิปภาพหาดูยาก กวางผา ออกหากินผืนป่าเชียงดาวฝูงใหญ่สุดในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เผยแพร่คลิปภาพที่บันทึกจากกล้องที่ติดตั้งไว้ในป่า บริเวณดงน้อย เขตดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาพกวางผาหลายตัวที่สลับสับเปลี่ยนกันออกมาหาอาหารทั้งในช่วงกลางวันและยามรุ่งสาง สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดอยหลวงเชียงดาว จนกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ของกวางผา สัตว์ป่าสงวนของไทยที่ปัจจุบันอยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธ์

 นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เผยว่า ดอยหลวงเชียงดาวเป็นป่าสูงชันและเป็นภูเขาหินปูน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของเลียงผาและกวางผา ปัจจุบันถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของกวางผา เนื่องจากพบมากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนถึง 100 ตั 

ปีนี้ทางเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว มีการจัดระเบียบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนกวางผาและเลียงผา โดยลดระยะเวลาในการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเฉพาะเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกุมภาพันธ์ และ จำกัดนักท่องเที่ยววันละไม่เกินวันละ 150 คน จากเดิมวันละ 300 คน เพื่อไม่ให้ไปส่งผลกระทบต่อการออกมาหากินของกวางผาและเลียงผา

นอกจากนี้ยังกำหนดจุดการเต้นท์พักแรมให้กับนักท่องเที่ยวไว้เพียงจุดเดียว คือ บริเวณอ่างสลุง เท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังและทำลายสิ่งแวดล้อม รบกวนการอาศัยของสัตว์ป่า