รู้จัก “หนังสือวันเด็ก” ตั้งแต่เล่มแรกจนปัจจุบัน

เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนยังไม่รู้ ว่า “วันเด็ก” ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี นอกจากจะมี “คำขวัญวันเด็ก” แล้ว ยังมี “หนังสือวันเด็ก” ด้วยนะคะ

หนังสือวันเด็กเล่มแรกของไทย ตีพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี 2502 ในชื่อ “เด็กของเรา” ซึ่งจุดประสงค์ของหนังสือวันเด็กในครั้งแรก ไม่ได้มีเพื่อเด็ก แต่มีเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รู้แนวทางในการอบรมเด็ก และเข้าใจถึงธรรมชาติของเด็ก ส่งเสริมให้ เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า เนื้อหาที่ตีพิมพ์ในหนังสือเป็นบทความทางวิชาการเท่านั้น

กระทั่งปี 2504 ได้เพิ่มเรื่องสั้นแสดงภาพชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และวิธีแก้ปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเด็กเข้าไว้ด้วย ต่อมาเนื้อหาขยายเป็น บทความธรรมะ เรื่องสั้น นิทาน บทเพลง ความรู้รอบตัว และบทประพันธ์ต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน

จนมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมในปี 2537 เป็นขนาด 15 ×21 เซนติเมตร เพิ่มสัดส่วนเนื้อหางานเขียน ภาพวาด และกิจกรรมของเด็ก ๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบของหนังสือวันเด็กในปัจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดทำหนังสือวันเด็กและนำออกจำหน่ายให้กับเด็ก ๆ และประชาชนทั่วไปในช่วงวันเด็ก จากปี 2502 ที่มีการตีพิมพ์หนังสือวันเด็กมาถึงปี 2562 ปัจจุบันมีหนังสือวันเด็กมาแล้วถึง 59 เล่ม มีเพียงปี 2507 ที่งดจัดงานวันเด็ก จึงไม่มีการตีพิมพ์หนังสือ

ส่วนหนังสือวันเด็กปีนี้มีชื่อว่า “นอกหน้าต่างบานเล็ก” ได้อัญเชิญพระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเด็กปี 2562 และคติธรรม สมเด็จพระสังฆราช ลงตีพิมพ์

“ไบรท์ออนไลน์” รวบรวมหนังสือวันเด็กตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบันเท่าที่จะสืบค้นมาได้นะคะ

หนังสือวันเด็กปี 2502 หนังสือวันเด็กเล่มแรก และหนังสือวันเด็กปี 2503

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน