กกต.ยันชัดพรรคการเมืองเสนอชื่อนายกฯ แล้วถอนไม่ได้

เลขา กกต.ยืนยันชัด พรรคการเมืองไม่สามารถถอดชื่อนายกฯ ที่เสนอต่อ กกต.ได้ ยกเว้นผู้ถูกเสนอชื่อเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติเท่านั้น

หลังจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทราบว่าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เสนอ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี หลายพรรคการเมืองได้ติดต่อขอถอนชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคออกจากบัญชีที่เสนอไปนั้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวยืนยันว่า พรรคการเมืองที่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ต่อ กกต. แล้ว จะไม่สามารถถอนชื่อออกได้ หากจะถอนชื่อหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่พรรคเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ ก็ต่อเมื่อผู้ถูกเสนอชื่อ เสียชีวิต หรือ ขาดคุณสมบัติเท่านั้น และต้องถอนชื่อออกก่อน เวลาปิดรับสมัคร 16.30 น. โดยพรรคการเมืองจะไม่สามารถถอนชื่อออกได้ด้วยเหตุผลอื่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาตรา 13 วรรค 2 ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน