ไฟเขียวจัดทำ “ฉลากผลิตภัณฑ์กัญชา” สำหรับประชาชน

คกก.พิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาฯ เคาะให้ทำ “ฉลาก ทั่วไปผลิตภัณฑ์กัญชา” ระบุ คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อห้าม เพื่อเป็นมาตรฐาน

นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง ว่า คณะอนุกรรมมีมติเห็นชอบเรื่องฉลากทั่วไปของผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ใช้สำหรับประชาชน  สำหรับผู้ผลิต โดยในฉลากจะระบุ คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อห้าม เพื่อเป็นมาตรฐาน เช่น ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ยา ต้องได้รับการขึ้นทะเทียนผู้ป่วย และแพทย์ผู้รักษาต้องผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์ก่อน ส่วนกลุ่มโรคที่ใช้กัญชาได้ซึ่งต้องมีความชัดเจน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 1. ลมชักในเด็ก 2. ปลอกปลายประสาทเสื่อมแข็ง 3. ผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด และ 4. ปวดเรื้อรัง และกลุ่มโรคพิเศษ อาทิ พาร์กินสัน และสมองเสื่อม เป็นต้น มอบหมายให้กรมการแพทย์กำหนดโรคให้ชัดเจนอีกครั้ง

นพ.ชาตรี กล่างอีกว่า จะนำผลการประชุมครั้งนี้เสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ที่จะมีการประชุมในวันที่ 8 มี.ค. ส่วนการเริ่มใช้ฉลากผลิตภัณฑ์กัญชา ต้องรอกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องประกาสใช้เรียบร้อยก่อน โดยอาจมีแนวทางออกมาเพื่อให้เข้าใจชัดเจนเรื่องการทำฉลาก ส่วนในอนาคตผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีส่วนผสมชัดเจน ถึงปริมาณ CBD หรือ THC จะออกฉลากผลิตภัณฑ์เฉพาะเพราะปริมาณที่แตกต่างกัยจะมีผลข้างเคียงต่างกันด้วย