“ศรีสุวรรณ” ยื่นกกต. ยุบพรรคอนาคตใหม่

“ศรีสุวรรณ” บุก “กกต.” อีก ร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ หลังอดีตผู้สมัคร “ไทยรักษาชาติ” ประกาศเทคะแนนเสียง ฟันเข้าข่ายผิดพรป.พรรคการเมือง

15 มี.ค.62-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อยื่นให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตามที่มีอดีตผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จ.ฉะเชิงเทรา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ฐิติมา ฉายแสง” เมื่อเช้าวันที่ 10 มี.ค. โดยเชิญชวนให้ประชาชนเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตย เขต 1 ฉะเชิงเทรา เลือกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ เบอร์ 10 จากนั้นโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์กล่าวขอบคุณนางฐิติมา ที่เชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเองให้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ ความดังทราบแล้วนั้น แต่กรณีนี้ อาจถือได้ว่าเป็นเป็นการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 28 แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ที่บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” ซึ่งมีบทลงโทษค่อนข้างแรงตามมาตรา 92(3) ซึ่งอาจนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่ได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมหลักฐานไปยื่นร้องต่อ กกต. เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญในการมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ยอมรับอดีตผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติเทคะแนนเสียงให้ต่อไป อย่างไรก็ตาม หากนางฐิติมา จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคอนาคตใหม้ ก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคถึงจะหาเสียงได้