“ลุงตู่”ติงนโยบายพรรคการเมืองหาเสียงถลุงงบ

“ลุงตู่” แค่ยิ้ม ไม่ตอบปมส่งคลิปปราศรัยเวทีหาเสียง “พปชร.” ส่งสารติงพรรคการเมืองหาเสียง ใช้งบฯ บาน กระทบภาคส่วนอื่น ระบุจะทำได้รัฐต้องรีดภาษีเพิ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม บวกกำไรจากส่วนอื่น

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 เวลา 10.15 น. วันที่ ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลุงทุน (บีโอไอ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ปฏิเสธที่จะพูดถึงการส่งคลิปวิดิโอ เพื่อปราศรัยบนเวทีของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ที่ จ.สุโขทัย เมื่อวานนี้ โดยกล่าวเพียงสั้น ๆ กับผู้สื่อข่าว ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่า เรื่องผลประชุมให้ไปถามข้างใน พร้อมส่งสัญลักษณ์ไอเลิฟยู และส่งยิ้มให้ผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดี

นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารจากนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มี.ค. 2562 โดยมีใจความว่า นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นถึงการหาเสียงของทุกพรรคการเมือง กรณีการชูนโยบายว่าจะดำเนินการเรื่องใดๆ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณรัฐจำนวนมากบางเรื่องก็อาจกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชนรวมถึงภาครัฐ เช่น ด้านการศึกษา สวัสดิการและการขึ้นค่าแรง จึงขอยืนยันว่า ทุกรัฐบาลจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ วิธีการ กฎหมายด้านงบประมาณ การเงิน การคลังและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับรายได้และสัดส่วนงบประมาณโดยรวมของรัฐ มีทางเดียวที่จะทำได้ตามที่หลายพรรคการเมืองหาเสียงกันไว้คือ รัฐต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเก็บภาษีทั้งทางตรงทางอ้อม กำไรและรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยให้มากขึ้น และหากงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องกู้เงิน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นด้วย การขึ้นค่าแรงก็ต้องไม่กระทบต่อการลงทุน การย้ายฐาน การผลิต การลงทุน ในขณะที่เรากำลังเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐ เพิ่มงาน เพิ่มอาชีพ และเพิ่มการดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนคนไทย

ทั้งนี้ ตนขอยืนยันว่า หากเรายังหารายได้ให้รัฐมากขึ้นไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถทำตามนโยบายที่หลายพรรคการเมืองหาเสียงไว้ได้ ดังนั้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะเป็นใครพรรคใด จะต้องมีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน อันได้แก่ หลักคุณธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า เราควรต้องได้นายกรัฐมนตรีแบบนี้ที่มีธรรมาภิบาล บริหารราชการอยู่ในกฎระเบียบ กติกา กฎหมาย การดำเนินโครงการและงบประมาณจะต้องชี้แจงได้ว่าเราจะหางบประมาณมาจากไหน และอยู่ในวินัยการเงินการคลังหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

คลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง