“วินัย” ไม่ยอม ! เตรียมยื่น กกต.สอบ “คฑาเทพ” ออกคำสั่งผิดกฎหมาย

ศึกในระอุ ! “พลังไทยรักไทย” ซัดกันนัว “วินัย”โต้ “คฑาเทพ” ยันมีหลักฐานจริง แฉ “จดหมายลับ” จ่าย 1 ล้านแลกเป็น ส.ส.ร่วมรัฐบาล ฉะลักไก่แถลงไล่พ้นพรรค เตรียมยื่นกกต.สอบ ออกคำสั่งผิดกฎหมาย

14 มิ.ย.62- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายวินัย ไชยบุตร เลขาธิการพรรคพลังไทยรักไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค รวม 3 คน ได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานลับผ่านทางรายการ “ทุบประเด็น” ช่องไบรท์ทีวีช่อง 20 โดยได้นำจดหมายที่เชื่อว่าเป็นลายมือ นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทยที่เขียนไว้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 ถึง ผู้มีบารมีคนหนึ่งโดยเนื้อหาในจดหมายนั้น ระบุว่าจะสนับสนุนเงินให้จำนวน 1 ล้านบาท ในนามพรรคพลังไทยรักไทย และถ้าหากว่าพรรคพลังไทยรักไทย ได้ร่วมรัฐบาล และมีตำแหน่งรัฐมนตรี ทางพรรคยินดีที่จะมอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้แก่ผู้มีมีบารมีท่านนั้น

ทำให้พรรคพลังไทยรักไทย โดยนายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย ได้ออกคำสั่งที่ 6/2562 เรื่อง ให้สมาชิกภาพของ 4 สมาชิกพรรคพลังไทยรักไทยสิ้นสุดลง ประกอบด้วย 1.นายวินัย ไชยบุตร สมาชิกเลขที่ 04 2.นายจำรูญ ผายพิมพ์ สมาชิกเลขที่ 886 3.นางชลธิกาญจน์ ไชยบุตร สมาชิกเลขที่ 11 และ 4.นายภูเชษฐ์ เผดิมปราชญ์ สมาชิกเลขที่ 8123

ล่าสุดวันที่ 13 มิ.ย. นายวินัย ไชยบุตร เลขาธิการพรรคพลังไทยรักไทย ได้ออกแถลงการณ์ ว่า กระผมนายวินัย ไชยบุตร เลขาธิการพรรคพลังไทยรักไทย ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่ผมได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์ ช่อง 20  ไบรท์ทีวี ในรายการทุบประเด็น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ในช่วงเวลา 20.15 – 21.00 น. นั้น สิ่งที่พวกผมทั้งหมดที่พูดไปนั้นเป็นความจริงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักฐานต่างๆ มันคือความจริงที่พิสูจน์ได้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ พวกเราไม่ได้ใส่ร้าย ป้ายสีผู้ใด พูดไปตามสภาพความเป็นจริง หลังจากจบรายการไปแล้ว รุ่งเช้าของวันใหม่ คือวันที่ 12  มิถุนายน 2562 นายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล ได้ออกคำสั่งให้พวกเราทั้ง 4 คน   ที่มาเปิดเผยความจริงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบความจริง ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังไทยรักไทย ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ความผิดฐานผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยอ้างมติที่ประชุมกรรมการบริการพรรคพลังไทยรักไทย ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ท่านทั้งหลายครับ จะเห็นได้ว่า นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล กระทำโดยยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ได้ขอความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใด ซึ่งตามระเบียบและแนวทางปฏิบัตินั้น การจะปลด หรือถอดถอน ผู้ใดนั้นมันมีขั้นตอนในการดำเนินการ ไม่ใช่อยากจะปลดใคร จะถอดถอนใครจะกระทำได้เลย โดยเฉพาะพรรคการเมือง การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองจะต้องดำเนินการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับพรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติตาม หากสมาชิกถูกกล่าวหาว่ามีความผิด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน   เช่น

1. ตั้งข้อกล่าวหาก่อนว่า ผู้ถูกกล่าวกระทำผิดกฎหมาย มาตราใด ข้อบังคับ หรือระเบียบ ข้อใด
2. ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร
3. ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสได้แก้ข้อกล่าวหา
4. เชิญคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบ

การประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอมติที่สำคัญๆ ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการปลด หรือถอดถอนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะต้องมีวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้อง ไม่ใช่จะออกคำสั่งปลด หรือถอดถอนได้โดยง่าย อย่างน้อยจะต้องมีการประชุมตามขั้นตอนการประชุม คือ

1.แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2.แจ้งเรื่องที่จะประชุม วัน เวลา สถานที่ พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ชัดเจน
3.แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ทราบด้วย

ในครั้งนี้เพียงข้ามคืน นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล  ออกคำสั่งปลดเลขาธิการพรรคสมาชิกพรรค โดยกรรมการบริหารพรรคหลายคนไม่ทราบเรื่องนี้ ถือว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผมจะต้องยื่นเรื่องนี้ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป