“ฝ่ายค้าน” จับมืออภิปราย ชำแหละ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” วันนี้

7 พรรค “ฝ่ายค้าน” เอาจริง ! เตรียมยื่นกระทู้ถามสด ชำแหละ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี-ปฏิรูปประเทศ” ไม่คืบหน้า ทำลายโอกาสประเทศ

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงว่า การประชุมวิปฝายค้าน และการประชุมพรรคเพื่อวางตัวบุคคลในการอภิปรายในวันนี้ ในประเด็นที่จะพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศที่ไม่มีความคืบหน้า อาทิ ด้านการปฏิรูปสื่อ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่ไม่มีความชัดเจนปมนาฬิกา รวมไปถึงเรื่องที่ยืมของเพื่อน แต่ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน

ด้านนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่า พรรคเพื่อไทยจะมีกระทู้สด และกระทู้ถามทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าเกษตร การขุดลอกคูคลอง โดยเฉพาะเรื่องการรับทราบแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องรับทราบกันทุกๆ 3 เดือน โดยใช้เวลาอภิปรายประมาณ 5-6 ชั่วโมง แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 150 นาที พรรคอยาคตใหม่ 100 นาที และพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยจะชี้ให้เห็นว่าการร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเรื่องโกหก หลอกลวง เป็นทฤษฎีสมคมคิด และทำลายโอกาสของประเทศ เป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจของคสช. หรือไม่ โดยจะชี้ให้เห็นว่าสมควรที่จะให้มียุทธศาสตร์ 20 ปีนี้ต่อไปหรือไม่

“หากอภิปรายไม่แล้วเสร็จในวันนี้ อาจขอใช้เวลาอภิปรายในวันถัดไปต่อ ยืนยันการอภิปรายจะดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอน เพราะเป็นการอภิปรายครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่มีการยึดอำนาจ”นายจิระยุ กล่าว