มาแรง! FTA ดัน! ทุเรียนไทย ส่งออกอันดับ 1 ของโลก

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ผลการติดตามการส่งออก ผลไม้ประเทศไทย พบ FTA ดัน! ทุเรียนไทย เป็นผลไม้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ผลการติดตาม การส่งออกผลไม้ของไทยไปตลาดโลก โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ผลไม้ที่ได้รับความนิยมยังคงทุเรียน ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 44 ของการส่งออกผลไม้ทั้งหมด โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 817 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 45

“ตลาดการส่งออกหลัก ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศในอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยครองแชมป์ ผู้ส่งออกทุเรียน เป็นอันดับ 1 ของโลก” นางอรมน กล่าว

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่มีส่วนส่งเสริมให้การส่งออกทุเรียนของไทยเติบโต เพราะช่วยขจัดอุปสรรคได้