นายกฯ ตั้ง กอบศักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเล็ก

กอบศักดิ์ ขึ้นแท่น หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเล็ก เร่งดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ปีนี้โตเกิน 3%

วันนี้ (6 ก.ย.) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ต้นได้รับการแต่งตั้งจาก ที่ประชุมครม. เศรษฐกิจ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้เห็นชอบให้ตน เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ชุดเล็ก พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งทีมคณะกรรมการด้วยเช่นกัน โดยมีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นเลขาร่วมกันในคณะกรรมการชุดนี้ รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงเศรษฐกิจเข้ามาเป็นคณะกรรมการในชุดนี้

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า จากการประเมินเศรษฐกิจของ สศช. เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 3% โดยมีช่วงการขยายตัวอยู่ที่ 2.7-3.2% ซึ่งมีแนวโน้มความเสี่ยงสูงที่ขยายตัวไปทางด้านต่ำ อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าจากมาตรการทางการคลังกระตุ้นการบริโภคที่ออกไปก่อนหน้านี้ มาตรการกระตุ้นการลงทุน มาตรการกระตุ้นการส่งออก และการท่องเที่ยว ที่จะตามออกมา จะให้เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวได้ 3%

โดยอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้ได้รับนั้น คือติดตามมาตรการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เศรษฐกิจ ให้มีการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจให้ ครม. เศรษฐกิจรับทราบอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวได้ 3% และในปี 2563 ขยายตัวได้ 3.5%