7 วันอันตรายยอดเสียชีวิต-บาดเจ็บลดลง 7.66% ขับรถเร็ว เมาแล้วขับเป็นแชมป์ เร่งแก้กฎหมายควบคุม

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 62 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,338 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 386 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,442 คน

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ กล่าว่า 17 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 273 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 30 ราย ผู้บาดเจ็บ 277 คน สาเหตุหลักมาจากขับรถเร็วเกินกำหนด โดยรถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ทั้งนี้จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี (จังหวัดละ 10 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ลพบุรี (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (11 คน)

สำหรับอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน (11 – 17 เม.ย. 62) เกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 386 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,442 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พังงา สุโขทัย และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช (จังหวัดละ 128 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ลพบุรี และอุดรธานี (จังหวัดละ 15 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (136 คน) โดยสาเหตุหลักคือ ดื่มแล้วขับ รองลงมา ขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งรถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

รมช.มหาดไทย กล่าวต่อไปว่า จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุในช่วง 7 วันของการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภาพรวมมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 7.66
สาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต ยังคงเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย