เจอเพียบ! นักโบราณคดีค้นพบ โลงศพ 16 โลง บริเวณวิหารศักดิ์สิทธิ์ในอียิปต์

เมื่อเร็วๆ นี้ มีประกาศจากทางการว่าทีมนักโบราณคดีได้ค้นพบ โลงศพ จำนวน 16 โลงบริเวณวิหารทาโพซิริส แมกนา (Taposiris Magna)