รู้จัก EMMA อุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยพาร์กินสันเขียนหนังสือได้

โรคพาร์กินสันถือเป็นโรคภัยที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วยมากที่สุดโรคหนึ่งกับอาการสั่นของมือทำให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากอย่างเครื่องช่วยทานอาหารด้วยตนเอง ล่าสุด Microsoft Research Innovation กำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเขียนหนังสือได้ง่ายขึ้น

Haiyan Zhang ผู้บริหาร Microsoft Research Innovation และ Emma Lawton

อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเป็นนาฬิกาข้อมือได้รับแรงบันดาลใจและทดสอบโดย Emma Lawton กราฟฟิคดีไซน์ที่ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อช่วยให้เธอสามารถกลับมาหยิบปากกาสร้างสรรค์งานที่เธอรักได้อีกครั้ง

สำหรับการทำงานของนาฬิกา EMMA ใช้การสั่นสะเทือนเบนความสนใจจากสมองในแรงสั่นที่หักล้างกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อซึ่งผลที่ได้จะทำให้ผู้ป่วยพาร์กินสันมือนิ่งจนสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงคนปกติที่สุด ทั้งนี้นาฬิกายังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้คนได้มากมาย