สพป.นราฯ เขต 2 สั่งปิด 15 โรงเรียนชั่วคราว หลังน้ำท่วมสูง!

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ห่วงปัญหาน้ำท่วมกระทบแล้ว 15 โรงเรียน 4 อำเภอ สั่งเฝ้าระวังระดับน้ำ เตรียมขนย้ายอุปกรณ์ขึ้นที่สูง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นราธิวาส เขต 2 กล่าวว่า สพป.นราธิวาส เขต 2 มีโรงเรียนประสบปัญหาน้ำท่วม 15 แห่ง ประกอบด้วย อ.สุไหงโก-ลก 4 แห่ง (โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ โรงเรียนบ้านกูแยอีแก โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172) อ.สุไหงปาดี 7 แห่ง (โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ โรงเรียนอิลามบำรุง โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา โรงเรียนบ้านสายะ โรงเรียนบ้านบือราแง โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ โรงเรียนบ้านตาเซะใต้) อ.แว้ง 1 แห่ง (โรงเรียนบ้านยะหอ) และ อ.ตากใบ 3 แห่ง (โรงเรียนบ้านตาบา โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ และโรงเรียนบ้านปลักปลา ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะน้ำไหลบ่าเข้าอาคารเรียน สนามหน้าอาคารเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนได้เตรียมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วตามคำแจ้งเตือนของเขตพื้นที่ พร้อมกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำไว้ตลอดเวลา หากระดับน้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งสำรวจวัสดุอุปกรณ์หรือนักเรียนรายใดบ้านเรือนถูกน้ำท่วม เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เร่งให้การช่วยเหลือ