อ่างเก็บน้ำลำหินตะโง่

อ่างเก็บน้ำลำหินตะโง่

อ่างเก็บน้ำลำหินตะโง่