เซเวนปิด5ทุ่ม! อุดรธานี จังหวัดแรกนโยบาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เริ่ม 26 มีค.63

จังหวัดอุดรธานี เริ่มจังหวัดแรก ตามนโยบายรัฐบาล พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะเริ่มในวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี 3 ฉบับ ประกอบด้วย

  • ฉบับที่ 6 คำแนะนำการปฏิบัติของประชาชน
  1. ให้ประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ใน จ.อุดรธานี สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาทุกครั้ง ทั้งในและนอกเคหสถาน
    , 2. ให้ประชาชนอยู่บ้านตามแนวทาง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และปฏิบัติตัวป้องกันตัวเอง ให้ใช้หลักที่ว่าทุกคนที่เราเจอมีโอกาสติดเชื้อ ดังนั้นจึงควรอยู่บ้าน อย่าไปไหน ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร , 3. ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ในส่วนราชการทุกแห่งจัดให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกาย จนท. และผู้มาติดต่อราชการทุกคนที่เข้ามาในอาคาร และ 4. งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมประชาชน ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อน ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และมีการปฏิบัติด้านสาธารณสุขครบถ้วน
  • ฉบับที่ 7 งดให้บริการเป็นการชั่วคราว
  1. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เฉพาะส่วนที่เข้ารับบริการด้วยตัวเอง ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง โทรศัพท์สายด่วน 1567, โทรศัพท์-โทรสาร 0-4222-3180 และอีเมล [email protected]
  2. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.อุดรธานี สำหรับการคัดค้านหรือขอโอนสิทธิ์หรือรับมรดก ให้ใช้สิทธิ์ผ่านทางไปรษณีย์ภายในกำหนดตามประกาศ การชำระเงินให้ชำระผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. ติดต่อสอบถามทางโทรฯ 0-4292-0033
  • ฉบับที่ 8 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ชั่วคราว
  1. ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม. ให้เปิดจำหน่ายในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. , 2. โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่ง ประกอบด้วย สถานธนานุบาล ทน.อุดรธานี 1, 2 สถานธนานุบาล ทต.กุมภวาปี และสถานธนานุเคราะห์ 38 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เครดิตภาพ7-Eleven Thailand

กรมควบคุมโรค เพิ่มสายด่วน 1422 เป็น 60 คู่สายในช่วง โควิด19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มคู่สายโทรศัพท์ให้บริการประชาชนผ่านสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 จาก 30 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย

กรมชลประทาน ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโดภคบริโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

เทพไท ชี้ 3 เหตุผล ส.ส. ช่วยปชช. มากกว่าส.ว.ที่ถูกแต่งตั้ง!

เทพไท ยก 3 เหตุผลบ่งชี้บริบท ส.ส.ช่วยปชช.มากกว่า ส.ว. ชี้ การบริจาคเงินเข้ากองทุนโควิด-19 อยู่ที่จิตสำนึก

ทำไม2มาตรฐาน! เสี่ยโป้ ฝากคนใหญ่คนโต เกณฑ์พิจารณาเงิน 5 พัน

เสี่ยโป้ โพสต์เฟซบุ๊ก “อภิรักษ์ เสี่ยโป้ อานนท์ ชัชอานนท์” ถามเรื่องการพิจารณาเกณฑ์พิจารณารับเงินเงินเยียวยา 5 พันบาท หลังจากรัฐบาลออกนโยบายมอบเงิน 5 พันบาท