ครม. อนุมัติ “มัลลิกา” ขึ้นเป็น ทปษ.รมว.พาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วันนี้มีวาระอนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรายชื่อของเลขานุการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีและกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ซึ่งมีรายชื่อ 21 คนซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าสู่วาระวันนี้ด้วย

รายงานแจ้งว่า หนึ่งในนั้นคือแฟ้มรายงานจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอชื่อนางมัลลิกา บุญตระกูล มหาสุข เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยนำนางมัลลิกาเป็นคณะทำงานของนายจุรินทร์ ติดตามภารกิจการประชุม RCEP หรือประเทศในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ( Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ไปประชุมแผนความตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี ระหว่าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน และ 6 ชาติคู่เจรจา ที่ปักกิ่งก่อนหน้านี้

ทั้งนี้พบว่า นางมัลลิกา บุญตระกูล มหาสุขได้เคยดำรงตำแหน่งต่างๆดังนี้

ปี 2551 เคยดำรงเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ปี 2553 เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2562 เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการอนุมัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายชื่อผู้บริหารระดับต้นของประเทศทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นอกเหนือจากนางมัลลิกาแล้วยังมีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้คือ

นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

นายสรรเสริญ สมะลาภา เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่การกระทรวงพาณิชย์

นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์

นายนราพัฒน์ แก้วทอง เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธนา ชีรวินิจ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสากล ม่วงศิริ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

นายยุพ นานา เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

น.ต.สุธรรม ระหงษ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

นายวิรัช ร่มเย็น เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิชาต สุภาแพ่ง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายธนิตพล ไชยนันทน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายเรวัติ อารีรอบ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นางเจิมมาศ จึงเลิศสิริ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ

นายณรงค์ ดูดิง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ

นอกจากนี้ได้เสนอ ชื่อ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ให้ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรายชื่อทั้งหมดผ่านการอนุมัติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 ส.ค.

อ่านข่าว Bright Today