คสช.กางไทม์ไลน์ชัดขึ้น จัดเลือกตั้งล่วงหน้า 17 ก.พ.62

“แม่น้ำ 5 สาย” เปิดปฏิทินถกพรรคการเมือง ย้ำเลือกตั้ง 24 ก.พ.62 เคาะหย่อนบัตรล่วงหน้า 17 ก.พ. พร้อมเปิดรับสมัครส.ส. แจ้งบัญชีนายกฯ 14-18 ม.ค. “บิ๊กตู่” เมินบางพรรคไม่เข้าร่วม

วันที่ 7 ธ.ค. ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป กับพรรคการเมืองทั้งหมด 75 พรรค โดยก่อนเริ่มการหารือ นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้นำกลุ่มปฎิรูปการเมือง 20 พรรค ยื่นหนังสือถึงนายกฯเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกผู้แทนพรรคประจำจังหวัด เนื่องจากไม่ต้องมีการทำไพรมารีโหวตแล้ว พร้อมขอให้ออกคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดพิมพ์โลโก้พรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้งให้ชัดเจน จากนั้นในการประชุมจัดทำแผน ขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป ได้จัดที่นั่ง 6 คน ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. และนายศุภชัย ยาวะประภาษ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเริ่มการประชุมว่า การพบกันระหว่างพรรคการเมืองและแม่น้ำ 5 สายวันนี้ เนื่องด้วยคสช.และรัฐบาล มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความสงบเรียบร้อยในช่วงต่อจากนี้ ที่ผ่านมาด้วยตลอด 4 ปีการประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งแรก พล.อ.ประวิตรเป็นประธาน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ข้อ 8 เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็จัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อหารือจัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งส.ส.

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการเดินหน้ากลับสู่การเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ในการสร้างการรับรู้ความมั่นใจ และความเข้าใจ ให้แต่ละฝ่ายนำไปปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป ถือเป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดอง ขอให้เป็นการหารือกันฉันมิตร เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างหนึ่ง หลายพรรคประกาศและให้สัมภาษณ์ว่า ยินดีจะมาร่วมวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความตั้งใจที่จะช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนบางพรรคการเมืองที่ประกาศว่าไม่เข้าร่วมประชุมก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง ว่าเข้าใจอะไรถ่องแท้แล้วถึงไม่มา หรือตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

จากนั้นนายวิษณุ ชี้แจงว่า โรดแมปทางการเมืองตามที่รัฐบาลเคยชี้แจงให้กับที่ประชุมรับทราบ ในเดือนธ.ค.2561 ก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) การเลือกตั้ง จะปลดล็อกการทำกิจกรรมทางการเมือง คำสั่งและประกาศคสช. จำนวน 9 ฉบับ โดยในวันที่ 20 ธ.ค. กกต.จะประกาศใช้ระเบียบการเลือกตั้งส.ส. จากนั้นวันที่ 28 ธ.ค. รัฐบาลจะหยุดเสนอร่างพ.ร.บ.ให้กับสนช. ต่อมาในวันที่ 2 ม.ค.2562 ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้หาเสียงได้ วันที่ 4 ม.ค. ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครส.ส. จำนวนส.ส.แต่ละจังหวัด เขตเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ และในระหว่างวันที่ 14-18 ม.ค.2562 เปิดรับสมัครส.ส. จำนวนและให้แจ้งชื่อผู้ที่พรรคจะเสนอเป็นนายกฯ 

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน วันที่ 25 ม.ค.2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรค สำหรับวันที่ 4-16 ก.พ. เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และกำหนดวันที่ 15 ก.พ. หยุดการพิจารณากฎหมาย จากนั้นที่ 17 ก.พ. เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า และวันที่ 24 ก.พ. เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปตามข้อเสนอของ กกต. ขณะที่วันที่ 25 เม.ย.เป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง และในวันที่ 28 เม.ย.เป็นวันสุดท้ายที่คสช.จะคัดเลือกส.ว.250 คน นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศแต่งตั้งต่อไป

จากนั้นวันที่ 9 พ.ค. จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาครั้งแรก และจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เลือกนายกรัฐมนตรี ตั้ง ครม.และครม.ถวายสัตย์ฯ ซึ่ง ครม.และคสช. จะพ้นจากตำแหน่ง และครม.ใหม่แถลงนโยบายภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันถวายสัตย์ฯ”นายวิษณุ กล่าว