คาดส่ง 39รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป. 1-2วันนี้ พร้อมเล็งประชุมชุดใหญ่ครั้งแรกต้นเดือนมี.ค.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ขณะนี้กำลังร่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง( ป.ย.ป.) ซึ่งคาดว่าจะส่งให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ลงนามได้ใน 1-2 วันนี้
 
โดยมีรายชื่อประมาณ 39 คน แบ่งออกเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
– คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ นายบัณฑูร ล่ำซำ
– คณะกรรมการปฏิรูป อาทิ นายเทียนฉาย กีระนันท์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
– คณะกรรมคณะกรรมการปรองดอง อาทิ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ นายสุจิต บุญบงการ และนายอัชพร จารุจินดา
– คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ นายชาติสิริ โสภณพนิช
โดยนายกรัฐมนตรี เน้นการกระจายอำนาจและโอกาสไปยังภูมิภาค จึงให้มีตัวแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาค เข้ามาอยู่ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนเรื่องการปฏิรูป เน้นมิติการศึกษา การบริหารราชการแผ่นดินและด้านกฎหมาย ทั้งนี้นายกฯ อยากให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีโอกาสมาพบปะกับตนและรองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณและหารือถึงเจตนารมณ์ของ ป.ย.ป. ว่ามีความคาดหวังและจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างไร โดยคาดว่าช่วงต้นเดือนมี.ค. จะถือโอกาสประชุมป.ย.ป.ชุดใหญ่ครั้งแรกด้วย