คุณปลื้มแนะ ทางรอดของ อนาคตใหม่ ถ้าไม่อยากถูกยุบพรรค

มล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล แขกรับเชิญ รายการทุบประเด็น (ออกกาศวันที่ 5 มิถุนายน 2562) ได้แสดงความคิดเห็นถึงทางออกของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 และความสุ่มเสี่ยงของพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกคนภายนอกโจมตีในเรื่องท่าทีที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ และอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคในที่สุด 

ข้อแนะนำของ มล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ที่มีต่อพรรคอนาคตใหม่ คือต้องหาแนวทางในการอุดช่องโหว่ และชี้แจงต่อสื่อกระแสหลักที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมว่า อนาคตใหม่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อระบบ โดยที่โดยรวมก็เป็นนักการเมืองใหม่ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพรักวัฒนธรรมสังคมไทย พร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ คิดว่าเป็นโจทย์ที่อนาคตใหม่ต้องทำ ถ้าไม่อยากจะโดนศาลรัฐธรรมนูญยุบ

ซึ่งหากว่าทำได้แล้ว ก็น่าจะทำให้พรรคอนาคตใหม่นั้นอยู่รอดได้ ท่ามกลางกระแสถูกโจมตีที่ถาโถมหนักในช่วงนี้