ปตท.เล็งรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ปตท.จ่อรื้อใหญ่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รับที่ผ่านมาไร้รูปแบบ

นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. กล่าวว่าหลังจากนี้ ปตท.จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาแนวทางการขึ้นทะเบียนคนกลางหรือนายหน้า เพื่อให้รู้ว่าใครเป็นใคร  เพื่อง่ายต่อการติดต่อนัดหมายซึ่งจะรวมไปถึงให้คู่ค้าระบุว่าจ่ายค่านายหน้าให้คนกลางเท่าใด  โดยระบบนี้จะเหมือนระเบียบเดียวกันกับการบินไทย