ปล่อยตัว “ปริญญา -วาสนา” หลังได้รับพักโทษ

ปล่อยตัว “ปริญญา -วาสนา” หลังได้รับพักโทษ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามโทษจำคุกที่เหลือ เป็นเวลา 5 เดือน 22 วัน

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพักการลงโทษ ซึ่งมี นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนกรมคุมประพฤติ, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กรมการปกครอง, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสุขภาพจิต, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาพักโทษให้กับผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษ โดยต้องโทษจำคุกมาแล้ว2ใน3ของโทษจำคุกที่ศาลมีคำพิพากษา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการลงโทษนักโทษเด็ดขาด จำนวน 283 ราย รวมทั้ง น.ช.ปริญญา นาคฉัตรีย์ อายุ 76 ปี และ น.ช.วาสนา เพิ่มลาภ อายุ 76 ปี อดีต กกต. ซึ่งทั้งคู่ต้องโทษจำคุก2ปี ในความผิดฐานกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฎิบัติหน้าที่ และได้ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 1 ปี 6 เดือน 13 วัน ทั้งนี้ หลังออกจากเรือนจำแล้วผู้ต้องขังทั้ง2รายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ ตามโทษจำคุกที่เหลือ เป็นเวลา 5 เดือน 22 วัน

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ต้องขังที่ขอรับการพักการลงโทษทั้งหมด 4,506 รายจากทั่วประเทศ และได้รับการอนุมัติการพักการลงโทษ เป็นจำนวน 2,636 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.98 จากผู้ขอรับพักการลงโทษทั้งหมด การพักการลงโทษถือเป็นการปล่อยผู้ต้องขังออกไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาล ภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนดการพักการลงโทษมิใช่สิทธิของผู้ต้องขัง แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี มีความก้าวหน้าทางการศึกษา ทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำ หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ การพักการลงโทษจึงถือเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้ก่อนกำหนดต้องโทษ