คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคอีสาน เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

 

อยากดูภาคอื่นๆก่อน คลิกตามลิงค์นี้
ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคเหนือ 100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคเหนือ เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคกลาง และ กทม. 100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้ง 2562 : คะแนน กกต.จังหวัดภาคกลาง-กทม. (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคใต้  100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคใต้ผลเลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคตะวันออก 100%  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันออก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคตะวันตก 100%  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันตก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

แต่ถ้าอยากดูภาคอีสาน อ่านต่อได้เลย

ผลการนับคะแนน จังหวักาฬสินธุ์ 5เขตอย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดชัยภูมิ 6เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดนครพนม 4เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดนครราชสีมา 14เขต อย่างไม่เป็นทางการ

 

 

 

ผลการนับคะแนน จังหวัดบึงกาฬ 2เขตอย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดบุรีรัมย์ 8 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดมุกดาหาร  2 เขต  อย่างไม่เป็นทางการ

อีสาน 09 มุกดาหาร

ผลการนับคะแนน จังหวัดสกลนคร 8 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดศรีสะเกษ 7เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดหนองบัวลำภู  3 เขต อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดอุบลราชธานี  10เขตอย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัดอำนาจเจริญ 2เขตอย่างไม่เป็นทางกา

 

ผลการนับคะแนน จังหวัดขอนแก่น  10  เขต    อย่างไม่เป็นทางการ 

ผลการนับคะแนน จังหวัดมหาสารคราม    อย่างไม่เป็นทางการ 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งจังหวัด ยโสธร   3  เขต  อย่างไม่เป็นทางการ 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  7 เขต  อย่างไม่เป็นทางการ 

 

 

ผลการนับคะแนน จังหวัดเลย  เขต 1,2,3  อย่างไม่เป็นทางการ

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดหนองคาย

ผลการนับคะแนน จังหวัดอุดรธานี  ทั้ง 8 เขต  อย่างไม่เป็นทางการ 

ผลเลือกตั้ง 2562 : คะแนน กกต.จังหวัดภาคกลาง-กทม. (ไม่เป็นทางการ)

 

ผลเลือกตั้ง 2562 : คะแนน กกต.จังหวัดภาคใต้ (ไม่เป็นทางการ)

 

“กกต.” แจง “บัตรเขย่ง” เหตุผู้มีสิทธิมาแสดงตัว แต่ไม่ลงคะแนนเลือกตั้