คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคเหนือ เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

อยากดูภาคอื่นๆก่อน คลิกตามลิงค์นี้
ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคกลาง และ กทม. 100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้ง 2562 : คะแนน กกต.จังหวัดภาคกลาง-กทม. (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคอีสาน  100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคอีสาน เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคใต้  100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคใต้ผลเลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคตะวันออก 100%  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันออก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคตะวันตก 100%  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันตก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

คลิก..ดูผลคะแนนเปรียบเทีบบของ กกต.

https://www.brighttv.co.th/wp-content/uploads/2019/03/ect.pdf

แต่ถ้าอยากดูภาคเหนือ อ่านต่อได้เลย

คะแนน กกต. จ.เชียงราย นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

 

คะแนน กกต. จ.เชียงใหม่ นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนน กกต. จ.น่าน นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนน กกต. จ.พะเยา นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนน กกต. จ.แพร่ นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนน กกต. จ.แม่ฮ่องสอน นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนน กกต. จ.ลำปาง นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนน กกต. จ.ลำพูน นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนน กกต. จ.อุตรดิตถ์ นับแล้ว 100 %อย่างไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้ง 2562 : ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคอีสาน

ผลเลือกตั้ง 2562 : คะแนน กกต.จังหวัดภาคกลาง-กทม. (ไม่เป็นทางการ)

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคใต้ผลเลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)