คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันตก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันตก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

อยากดูภาคอื่นๆก่อน คลิกตามลิงค์นี้

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคเหนือ 100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคเหนือ เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคกลาง และ กทม. 100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้ง 2562 : คะแนน กกต.จังหวัดภาคกลาง-กทม. (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคใต้  100 %  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคใต้ผลเลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคตะวันออก 100%  อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันออก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

คลิก..ดูผลคะแนนเปรียบเทีบบของ กกต.

https://www.brighttv.co.th/wp-content/uploads/2019/03/ect.pdf

แต่ถ้าอยากดูภาคตะวันตกอ่านต่อได้เลย

ผลการนับคะแนน จังหวัด กาญจนบุรี  5 เขตอย่างไม่เป็นทางการ

จ.กาญจนบุรี  เขต 1.

กาญจนบุรี เขต 2.

จ.กาญจนบุรี  เขต 3.

จ.กาญจนบุรี เขต 4.

จ.กาญจนบุรี เขต 5.

ผลการนับคะแนน จังหวัด ตาก 3  เขตอย่างไม่เป็นทางการ

 

 

ผลการนับคะแนน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 3  เขตอย่างไม่เป็นทางการ

 

ผลการนับคะแนน จังหวัด เพชรบุรี 3  เขตอย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนน จังหวัด ราชบุรี 5 เขตอย่างไม่เป็นทางการ