ฝ่ายค้าน ขอรัฐบาลร่วมมือ แก้ไขรธน.

7 พรรคฝ่ายค้านเชิญพรรคร่วมรัฐบาลช่วยแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเว้นหมวด 1 -2 ขอทุกฝ่ายร่วมมือกัน

วันนี้ (27 ส.ค.) นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ความเห็นของ 7 พรรคฝ่ายค้าน อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยไม่มีการแก้ไข หมวด 1 และ 2 ที่จะแก้ไขคือ ตั้งแต่หมวด3 เป็นต้นไป โดยให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศ 200 คน จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นส่งให้กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญที่มี 35คน ที่มาจาก สสร. 20 คน นักวิชาการ นักกฎหมาย 15 คน ใช้เวลา 240 วันหรือ 8 เดือนในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ขั้นตอนต่อไปนำไปสู่การทำประชามติจากประชาชน หากประชาชนเห็นชอบ นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ

กล่าวอีกว่า ขอเชิญพรรคการเมืองจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค มาร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะการขอแก้ไขได้ต้องใช้เสียงจากสมาชิกวุฒิสภา 1ใน3 ร่วมด้วย หากไม่เห็นด้วย ก็ไม่สามารถขอแก้ไขได้ จึงอยากเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องจำเป็นสังคม ยืนยันว่า จะไม่ทำให้การทำงานรัฐบาลหรือภาคส่วนอื่น ๆ สะดุด ที่เราเสนอให้แก้ไขทั้งฉบับนั้น เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องต้องกัน ประชาชนจะมาร่วมยกร่างด้วย เพราะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

อ่านข่าว Bright Today