ย้อนรอย รมว.ต่างประเทศ “ดอน ปรมัตถ์วินัย”

เคียงข่าวการเมือง
ย้อนรอย “ดอน ปรมัตถ์วินัย”

ภายหลัง “ดอน ปรมัตถ์วินัย” รมว.ต่างประเทศ รอดพ้นคดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 (1) วรรค 5 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของดอนสิ้นสุดลงเฉพาะหรือไม่ จากเหตุที่นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภรรยาถือครองหุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ในบริษัท ปานะวงศ์ จำกัด และบริษัท ปานะวงศ์ รีแอลที จำกัด โดยไม่แจ้งต่อ ป.ป.ช. ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติด้วยเสียงข้างมากยกคำร้องดังกล่าว ทำให้ “ดอน”ยังอยู่ในเก้าอี้ รมว.ต่างประเทศต่อไป

เมื่อเปิดประวัติ “ดอน” พบว่า เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2493 ที่กรุงเทพฯ เป็นบุตรนายเลี้ยง กับนางนงลักษณ์ ปรมัตถ์วินัย จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบวรศึกษาสถาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2510–2511 (สิงห์ดำ รุ่น 20)

จากนั้นได้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโท และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลีส และยังได้รับปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟลทเชอร์ ณ มหาวิทยาลัยทัฟท์ส์ นอกจากนี้ ยังจบการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 และการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร