รัฐบาล ขอประชาชนให้ความร่วมมือ ปมคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่หัวหน้าคสช. มีคำสั่งเรื่องมาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย บริเวณวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี และพื้นที่โดยรอบ ว่า ที่ผ่านมาผู้กระทำผิดไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ อีกทั้งมีการขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานได้ จึงได้ออกคำสั่งดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจค้น จับกุมผู้กระทำผิด รวมทั้งปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ป้องกันการสร้างสถานการณ์จากผู้ไม่หวังดี
 
โดยในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอและตำรวจ จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักและใช้กฎหมายปกติเข้าดำเนินการ ส่วนทหารจะประจำการอยู่รอบนอก ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รัดกุม ตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักสากล
 
ทั้งนี้ รัฐบาลขอวิงวอนพระภิกษุ และประชาชน ทั้งที่อยู่ในบริเวณวัดและใกล้เคียงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด