“วันชัย” เสนอตั้งชุด ‘ปะฉะดะ’ รับมือฝ่ายค้าน

 

สมาชิกวุฒิสภา เสนอตั้งชุดปะฉะดะ รับมือการถูกพาดพิงจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน ในวันอภิปรายนโยบายรัฐบาล แต่รองประธานวุฒิสภา ให้ ส.ว.ทำตามหน้าที่ และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

วันที่ 22 ก.ค.62 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ยืนยันถึงบทบาทการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภา ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม ว่า ส.ว.จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่หลัก คือ การกลั่นกรองกฎหมาย การติดตามเสนอแนะ การปฏิรูปประเทศ ส่วนการตั้งองครักษ์พิทักษ์รัฐบาล นั้นเป็นเรื่องของ ส.ส.แต่ ส.ว.ต้องเป็นกลางทางการเมือง

ส่วน นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้เสนอในวงประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมของ ส.ว.ในการเข้าร่วมประชุมแถลงนโยบายรัฐบาล โดยให้ ส.ว.วางตัวผู้ที่จะชี้แจงข้อโต้แย้ง เป็นหน่วยปะฉะดะฝ่ายค้าน เพราะมั่นใจว่า ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลตลอด 2 วัน ส.ว.จะตกเป็นเป้าโจมตี และจะตกเป็นเป้าของการแก้รัฐธรรมนูญด้วย เพราะเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งหาก ส.ว. ปล่อยผ่าน ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อ ส.ว.ได้