“วิษณุ” เผย “นายกฯ ” ลงเล่นการเมือง ก็ไม่จำเป็นต้องลาออก

“วิษณุ” เผย “นายกฯ ” ลงเล่นการเมือง ก็ไม่จำเป็นต้องลาออก

25 ก.ย. 61 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ระบุ ถึงการประกาศความสนใจงานการเมือง ของนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ และไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งหัวหน้า คสช หรือแม้แต่หากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจลงเล่นการเมือง ก็ไม่จำเป็นต้องลาออกเช่นเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้เขียนบังคับไว้ แต่ต้องไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนการประชุม คสช.เพื่อประเมินสถานการณ์บ้านเมือง หลังคลายล็อกให้พรรคการเมือง ที่ขณะนี้หลายพรรคการเมืองเริ่มมีการเรียกประชุมสมาชิกแล้ว

ขณะที่การประชุม ครม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติมาตรการจูงใจให้เกษตรกร หันมาปลูกพืชอาหารสัตว์ แทนการปลูกข้าว เช่น การสร้างความมั่นใจการรับซื้อผลผลิต ลดความเสี่ยงในเรื่องราคา ประสาน ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยเริ่มโครงการหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้วในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน

นอกจากนี้มีวาระพิจารณาโยกย้ายข้าราชการระดับสูง โดยกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีรวม 24 ตำแหน่ง