สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้อง คสช. สนช. เร่งปฏิรูปศาลด่วน!

ตามที่ คสช. เข้ายึดอำนาจการปกครอง เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ นั้นปรากฏว่า “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” โดยเฉพาะการปฏิรูปศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลกลับปราศจากการปฏิรูปใด ๆ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง คสช. และ สนช. เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ณ ตึก กพร.เดิม ทำเนียบรัฐบาล สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย นำโดย นายนันทวัฒน์ ปรารภกุล นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมประชาชนจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ให้ทบทวนและเร่งรีบปรับปรุงแก้ไขกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาล เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

การใช้อำนาจของตุลาการหรือศาล เป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และ มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง วิถีชีวิต และความสงบสุขของประชาชนโดยตรงมาโดยตลอดทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ มีการวิพากษ์วิจารณ์กันของสังคมอย่างมาก เช่น การใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาจนอาจมากเกินขอบเขตได้ การเรียกโจทก์ไปไกล่เกลี่ยให้ยอมความต่อหน้าจำเลย ทั้งๆ ที่โจทก์นำเรื่องมาฟ้องศาล เพื่อขอให้ศาลดำเนินคดีตามกฎหมาย การจัดทำคำพิพากษาที่ล่าช้าเกินสมควร ปัญหาค่าธรรมเนียมศาล ปัญหาการขอดำเนินคดีแบบอนาถา

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ว่า คนร่ำรวยและคนยากจนได้รับความยุติธรรมในระบบศาลไม่เท่าเทียมกัน เช่น คดีทายาทเครื่องดื่ม คดีเก็บเห็ด และการติดคุกเพราะไม่มีเงินประกันตัว ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 60,000 รายทั่วประเทศ เป็นต้น

ต่อมาในเวลา 12.00 น. สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ณ อาคาร 1 รัฐสภา อีกด้วย

ด้านศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร ระบุว่า เข้าใจข้อเสนอที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องเรียน แต่ในแง่ของการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารนั้น ไม่สามารถไปแทรกแซงการทำงานของศาลได้ เพราะรัฐธรรมนูญได้ให้ประกันความเป็นอิสระของศาล หากเห็นว่ามีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นรายคดี ก็สามารถไปยื่นข้อร้องเรียนยังประธานศาลฎีกา และกรรมการตุลาการ (กต.) ให้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวได้ และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังมีหมวดของการปฏิรูปประเทศส่วนหนึ่ง คือ กระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ประชาชนสามารถยื่นข้อเสนอต่างๆ ไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้