“สรรเสริญ” แจง ย้ายผู้ว่าฯรฟท.สอบทุจริตตามร้องเรียน

โฆษกรัฐบาล  แจงเหตุนายกฯ ใช้คำสั่ง ม.44  ย้ายผู้ว่าฯ รฟท. เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนทุจริตที่มีเข้ามาจำนวนมาก  ส่วนการตั้งรองอธิบดีกรมทางหลวงสานต่อโครงการรัฐให้เดินหน้า

พล.ท.สรรเสริญ  แก้วกำเนิด  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาความไม่โปร่งใสในการประมูลงานและจัดซื้อจัดจ้างของรฟท. จึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวได้  ซึ่งขณะนี้ถือว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ถ้าพบการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รัฐบาลและ คสช. ต้องการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จะต้องมีธรรมาภิบาล

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า การตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง  รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าฯ รฟท.อีกตำแหน่งหนึ่งไปพลางก่อน เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น