เลขาสภาฯ หวดเจ็บ “คสช.” เขียนเอง “รัฐบาล” ก็ต้องมาตอบเอง

นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีดำริที่จะหารือกับรัฐบาลและฝ่ายค้านเพื่อเปิดประชุมนัดพิเศษในวันศุกร์ที่ 13 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาญัตติด่วนที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาในวันที่ 18 กันยายน เนื่องด้วยในขณะนี้มีญัตติด่วนค้างอยู่ 23 เรื่อง และญัตติธรรมดาอีก 92 เรื่อง โดยตามข้อบังคับการประชุมฯหากมีญัตติค้างสามารถยกยอดไปสมัยประชุมหน้าได้ แต่ทางประธานสภาฯ ไม่ต้องการให้มีญัตติค้างสะสม เพื่อให้การบริหารงานสภามีประสิทธิภาพ จึงมีนโยบายที่จะให้พิจารณาญัตติด่วนให้แล้วเสร็จในสมัยประชุมนั้น ๆไป

ส่วนการบรรจุญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา 152 นั้น ทางประธานสภาได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาฯแจ้งไปยังรัฐบาลให้มาตอบญัตติดังกล่าวแล้ว และประสานเรื่องเวลาที่ เหมาะสม ซึ่งในวันนี้ครม.จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยคาดว่าไม่น่าจะบรรจุญัตติได้ทันในสัปดาห์นี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะบรรจุในวันที่ 11 หรือ 12 กันยายนนี้

นายสมบูรณ์กล่าวว่า “การอภิปรายทั่วไปโดยมีลงมติที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิส.ส.เข้าชื่อยื่นญัตติได้ เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งรัฐบาล คสช.เป็นผู้ออกกฎหมายเอง รวมถึงเรื่องกระทู้ถามด้วยวาจาที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ออกในสมัยนี้ สร้างเรื่องเองทั้งนั้นจะไม่มาตอบไม่ได้”

อ่านข่าว Bright Today