นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระดำรัสให้คณะรัฐบาลมีสติในการทำงานและทำงานเต็มที่เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระดำรัสให้คณะรัฐบาลมีสติในการทำงานและทำงานเต็มที่เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ . พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยาและคณะรัฐมนตรี และ สมาชิก คสช. เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ. พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวคำถวายเครื่องสักการะ พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พานธูปเทียนแพ ถวายพานดอกบัว ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม  โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสกับคณะรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีมีสติ ปัญญา และตั้งใจในการทำงานเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข
ทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราช ประทานเหรียญตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พร้อมด้วยหนังสือพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และหนังสือทิศ 6 และสังคหวัตถุ 4
เมื่อได้เวลาอันสมควร นายกรัฐมนตรีและภริยา ถวายพระพรให้สมเด็จพระสังฆราชมีพระพลานามัยแข็งแรง ก็ได้กราบทูลลาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จากนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ทางคณะรัฐบาลน้อมรับพระดำรัส ให้มีสติในการทำงาน ไม่ประมาท และจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข ทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราช ไม่ได้ฝากงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด

สำหรับวันนี้ถือเป็นวันที่ 2 ที่พุทธศาสนิกชนเดินทางไปยังวัด ราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กันอย่างเนืองแน่น เพื่อเฝ้าถวายสักการะ แสดงมุทิตาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งวันนี้มีการจัดระเบียบ โดยมีการนำเต็นท์และเก้าอี้มาตั้งให้กับพุทธศาสนิกชน ได้รอและเปิดให้เข้าที่ประตูหน้าพระอุโบสถ. หรือประชาชนได้เข้ามารอกัน ตั้งแต่ 21.00 น.ของเมื่อวานนี้ 13 กุมภาพันธ์ เพื่อจะเข้าเฝ้าถวายสักการะ เป็นคิวแรกๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนที่เข้าถวายสักการะให้อยู่ในอาการสำรวมงดถ่ายรูปภายในพระอุโบสถ. และงดถวายปัจจัย และจะเปิดให้เข้าถวายสักการะ 2รอบ รอบเช้าตั้งแต่ เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 10.30 นาฬิกา.และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา. ถึง 16.00 นาฬิกา