“วัฒนา” จี้ ปมถวายสัตย์ ตัวใครตัวมัน

วันนี้ (19 ส.ค.) นายวัฒนา เมืองสุข สมาชิกพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ผ่านเฟชบุ๊กส่วนตัวชื่อ “Watana Muangsook” ระบุว่า..

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยถ้อยคำที่จะต้องกล่าวปฏิญาณตนนั้นจะต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

การถวายสัตย์ปฏิญาณจึงมิใช่เป็นเพียงพิธีกรรมที่จะทำอย่างไรก็ได้ตามอำเภอใจ แต่เป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่ต้องกระทำให้ถูกต้องและครบถ้วน ตัวอย่างใกล้เคียงที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำหากไม่กระทำจะเป็นผลให้บรรดาการใดๆ ที่กระทำขึ้นต่อจากนั้นจะเสียเปล่าหรือใช้บังคับไม่ได้

ได้แก่ การเบิกความเป็นพยานต่อศาลที่กฎหมายบัญญัติว่า ก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตน หรือกล่าวปฏิญาณว่าจะให้การตามสัตย์จริงเสียก่อน หากพยานให้การโดยมิได้สาบานตนหรือมิได้กล่าวคำปฏิญาณตามกฎหมายคำเบิกความของพยานนั้นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานมิได้และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยฯ ที่ศาลยกขึ้นพิจารณาเองได้ ปรากฏตามคำพิพากษาฎีกาที่ 4818/2533

ตัวอย่างที่ผมนำมาเป็นข้อมูลคือขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญาซึ่งมีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ยังต้องกระทำให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นกระบวนการที่ตามมาจะเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น หากเป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกำหนดยิ่งต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน

จึงขอเตือนมายังคณะรัฐมนตรีอีกครั้งว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณของพวกท่านกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพวกท่านยังเข้ารับหน้าที่ไม่ได้ บรรดาการกระทำใดก็ตามที่ทำไปภายหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญย่อมเสียไปทั้งสิ้น การกระทำโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอำนาจแต่ยังฝืนกระทำกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประสงค์ต่อผล พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนอยู่แล้ว ตัวใครตัวมันครับ”

การถวายสัตย์

อ่านข่าว Bright Today