ส.ส.อนาคตใหม่ ร่ำไห้!ถามกลับเราไม่ใช่คนหรือ?

ดับฝัน! สภาตีตกกมธ.หลากหลายทางเพศ ขณะที่ส.ส.อนาคตใหม่ ร่ำไห้ถามกลับเราไม่ใช่คนหรือ?

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. เวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม วาระการพิจารณา ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ… ต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ในข้อ 90 คณะกรรมาธิการ (กมธ.) กำหนดให้มีกมธ.สามัญประจำสภาฯ จำนวน 35 คณะ โดยที่ประชุมมีมติ ไม่เห็นชอบกับการแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 90 วรรคหนึ่ง ให้มีกมธ.ฯ ทั้งหมด 36 คณะ โดยให้เพิ่มกมธ.ผู้มีความหลากหลายทางเพศของ ของน.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และนายธัญญ์วาริน สุชะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ด้วยคะแนน 365 ต่อ 101 และงดออกเสียง 13 ส่งผลให้กมธ.ฯจะมีจำนวน 35 คณะตามเดิม

จากนั้นเวลา 13.50 น. นายธัญญ์วาริน แถลงข่าวทั้งน้ำตาว่า ได้พยายามที่สุดแล้วที่จะสร้างที่ยืนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคนหลากหลายทางเพศ ซึ่งที่ผ่านมาเราพยายามไปคุยกับส.ส.พรรคอื่นที่เคยหาเสียงไว้ ซึ่งหวังว่าจะได้เสียงมากกว่านี้ แต่ไม่อยากให้ผิดหวังในตัวพวกเรา และขอขอบคุณจากใจ เพราะหน้าที่หลักของตนและเพื่อนสมาชิกLGBT คือการสร้างความเข้าใจกับสังคมต่อคนหลากหลายทางเพศในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ที่ถูกโกงความเป็นมนุษย์ตลอดจนฆ่าตัดตอนความฝัน และเป้าหมายหลักคือการจัดตั้งกมธ.ดังกล่าว แม้ผลออกมาจะไม่สำเร็จแค่นี้ก็ดีใจมาก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สัมฤทธิ์ผล เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทย และรัฐสภาไทย ทั้งนี้ มีส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่เห็นด้วยจำนวน 70 เสียง และต้องขอบคุณเพื่อนส.ส.พรรคอื่นที่ลงคะแนนให้ด้วย

“เรื่องของคนหลากหลายทางเพศถือเป็นปัญหาปากท้องของประชาชน ขอย้อนถามว่า 7 ล้านคนเหล่านี้ ไม่ใช่คนหรือ ไม่มีสิทธิในการดำเนินชีวิตหรืออย่างไร เชื่อมั่นว่าหากรัฐปลดปล่อยเสรีภาพให้กลุ่มคนเหล่านี้ ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นแน่นอน” นายธัญญ์วาริน กล่าว

ด้านนายธัญวัจน์ กล่าวว่า ภารกิจยังไม่หมด ไม่ใช่วันที่สิ้นหวัง แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้น โดยหลังจากนี้จะต้องเดินต่อ เราจะเร่งตั้งอนุกรรมาธิการ เพื่อทำงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ และยกร่างกฎหมายสมรส โดยแก้ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้การสมรสเท่าเทียมกันทุกเพศไม่ใช่เฉพาะชายหญิง

อ่านข่าว Bright Today