“แทมมี” วุฒิสมาชิกสหรัฐ เชื้อสายไทย เข้าพบนายกฯ

“แทมมี” วุฒิสมาชิกสหรัฐ เชื้อสายไทย เข้าพบนายกฯ ชื่นชมการพัฒนาการเมือง ผลักดันความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์-รอบด้าน-มั่นคง

ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางแทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาราชการที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562
โดยนายกรัฐมนตรีได้ กล่าวต้อนรับในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งชื่นชมและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบสตรีอเมริกันเชื้อสายไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ อีกทั้งเป็นผู้ที่เคยรับราชการทหารสหรัฐฯ ถือเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ และเป็นตัวอย่างของทหารที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมาก

ทางด้านนางแทมมี ดักเวิร์ธ กล่าวว่า ยินดีที่การเดินทางมาไทยในครั้งนี้ได้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญของไทย ชื่นชมต่อพัฒนาการทางการเมือง และเศรษฐกิจของไทย ยินดีที่ไทยและสหรัฐดำเนินความสัมพันธ์ได้เต็มรูปแบบ เชื่อมั่นว่าไทยและสหรัฐในฐานะมิตรประเทศที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันมายาวนานจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกันในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาค และพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคอื่นๆ

อ่านข่าว Bright Today