ผบ.ทบ. สั่งเคอร์ฟิวกองทัพบก ห้ามทหารออกจากบ้านหลัง 3 ทุ่ม

ผบ.ทบ. สั่งเคอร์ฟิวกองทัพบก ห้ามทหารออกจากบ้านหลัง 21.00 น. และห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าพัก หลังพบกำลังพลติด โควิด-19

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ออกคำสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกถึงกำลังพลกองทัพบก วันที่ 24 มีนาคม 2563 ระบุถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อจำนวน 934 ราย เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ซึ่งกระจายอยู่ใน 47 จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในส่วนของกองทัพบก มีกำลังพลที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 5 นาย รวมถึงมีกำลังพลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และอยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 238 นายซึ่งกองทัพบกมีระบบการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้กองทัพบกมีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ และยุทโธปกรณ์ทุกประเภทในการสนับสนุนรัฐบาล ดังนั้นเพื่อให้การควบคุม และปกป้องกำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสั่งการให้ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมีผลการบังคับใช้กับกำลังพลในสังกัด ทบ. ทุกนาย ดังนี้

1.กำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบริเวณโดยไม่จำเป็น ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จาก ผบช. (ระดับ ผบ.พัน. ขึ้นไปและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการโรคระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และห้ามกลับเข้าบนพักของทางราชการเกินเวลา 21.00น. หากมีความ จำเป็นให้ขออนุญาต ผบช. เป็นรายบุคคล

ส่วนกำลังพลที่มีบ้านพักอาศัยส่วนตัวอยู่นอกหน่วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการติดตาม และเฝ้าระวัง ให้แจ้งที่อยู่บ้านพัก และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถติดตามตัวได้ ตลอดเวลา ส่วนหน่วยที่มีการฝึกร่วมกับมิตรประเทศในที่ตั้ง ให้ดำเนินการตามมาตรการนี้เช่นเดียวกัน ยกเว้นการฝึกนอกที่ตั้งให้ปฏิบัติตามตารางการฝึก และคำสั่งของกองทัพบก เรื่องมาตรการควบคุมโรคระบาด

2. การเดินทางออกนอกพื้นที่ กทม. หรือ จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ให้กระทำได้ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง หากไม่มีคำสั่ง ให้กำลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้รายงานโดยตรงต่อ ผบช.ของตนเองและ ผบช. จะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน และอนุมัติโดยรวดเร็ว

3.ให้ ผบ.หน่วย ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความแออัดของกำลังพล และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพล และเพื่อกักบริเวณในการระวังผู้ที่กลับจากการลาพัก

4.ให้หน่วยปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติ ประจำวันเพื่อป้องกันโรคตามคำแนะนำ และขอให้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด

5.งดการปล่อยลาพักของทหารกองประจำการ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค สำหรับการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการการระวังป้องกันโรคระบาด ส่วนทที่ได้ลาพักไปแล้ว เมื่อกลับมาขอให้หน่วยได้จัดสถานที่ให้อยู่ต่างหาก และกันตัวเองออกจากกำลังพลส่วนใหญ่เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากพบอาการป่วยให้ส่งตรวจรักษาทันที

6.ให้ทุกหน่วยพิจารณาจำกัดทางเข้า – ออกของหน่วย ส่วนกองรักษาการณ์ให้แปรสภาพเป็น จนท.คัดกรอง, เฝ้าระวังบุคคลเข้าหน่วย โดยจัดหาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล สำหรับล้างมือตามจุดเข้า – ออก โดยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้ที่กองรักษาการณ์ให้ใส่หน้ากากทุกนาย

7. ผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับกองพัน จะต้องเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้บังคับการกรมและผบ.พล หรือเทียบเท่าเป็นผู้กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง หากไม่กำกับการปฏิบัติฯ หรือได้รับการรายงานฯ ถือว่าขัดคำสั่ง จะมีผลในการปรับย้ายทันที

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกยังให้ทางเลือกแก่พลทหารกองประจำการ ที่กำลังจะปลดประจำการสิ้นเดือนเมษายนนี้ สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการต่อ โดยกองทัพบกจะพิจารณาโอกาสให้เป็นนักเรียนนายสิบ ที่จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว มีรายได้และสวัสดิการที่ชัดเจนแน่นอน

พร้อมขอขอบคุณผู้ที่ประสงค์จะขอปลดประจำการในเดือนเมษายนนี้ ที่ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้ประเทศชาติ และการช่วยเหลือประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่า มีงานรออยู่ ก่อนที่จะขอปลดประจำการ พร้อมย้ำให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกที่ได้สั่งการไปแล้วอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าว Bright Today

ทำได้ลงคอ!! สาวคุมโม่งนำแมว 4 ชีวิต ไปทำแบบนี้ได้ยังไง??

ผู้สื่อขายรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก The Voice (เสียงจากเรา) ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับสุนัขและ แมว ที่ถูกทิ้ง พลัดหลง ได้รับอุบัติเหตุ หรือ ป่วยหนัก

พลังประชารัฐ มีลุ้น หลัง เพื่อไทย ถอนตัวไม่ส่งส.ส.สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมลำปาง

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการพรรค เพื่อไทย ได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.หลายสมัยจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง

ปุ๋ย พรทิพย์ โพสต์ซึ้ง ถึงอดีตพร้อมบอกจะสนับสนุนองค์กรมิสยูนิเวิร์สต่อไป

ถ้าพูดถึง มิสยูนิเวิร์ส ปี 1988 คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก ปุ๋ย พรทิพย์ นาคหิรัญกนก ธอเป็นตัวแทนชาวไทยคนที่ 2 ที่ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาล

โหรจตุพร ทำนาย ม็อบใหญ่กำลังจะมา ไร้แกนนำ อาละวาดหนัก

จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) เฟซบุ๊กไลฟ์“Jatuporn Prompan – จตุพรพรหมพันธุ์” ในรายการ PEACE TALK