ป.ป.ช.เปิดกรุ บัญชีทรัพย์สิน ครม.บิ๊กตู่ พบ“พิพัฒน์” รวยสุด มีรวม 5 พันล้าน ขณะที่ “อิทธิพล” น้อยสุดมี 81 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดกรุบัญชีทรัพย์สินครม.ประยุทธ์ พบว่า “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.ท่องเที่ยว มีทรัพย์สินมากที่สุด 5,436 ล้านบาท ส่วน “อิทธิพล คุณปลื้ม” รมว.วัฒนธรรม มีน้อยที่สุดสุด 81 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของรัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ประกอบด้วย

1.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,400,015,154.26 บาท หนี้สิน 63,624,361.77 บาท รายได้ 6,063,136 บาท รายจ่าย 16,271,772 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินมากถึง 295 รายการ รวมมูลค่ากว่า 1,321,232,859.00 บาท โดยเป็นที่ดินที่จ.ปราจีนบุรี ถึง 283 รายการ ส่วนที่เหลือเป็นที่ดินในจ.สระบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ

2.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 97,204,912.97 บาท หนี้สิน 10,000,000 บาท รายได้ 782,610.40 บาท และไม่มีรายจ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 74,600,000.00 บาท ในจ.ประจวบศีรีขันธ์ และเพชรบูรณ์

3.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 121,141,055.03 บาท หนี้สิน 38,593.49 บาท รายได้ 3,388,404.00 บาท รายจ่าย 1,808,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 57,810,650.00 บาท และโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 47,441,375.00 บาท อยู่ในจ.สงขลา

4.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 5,436,758,409.02 บาท ขณะที่มีหนี้สิน 225,983,525.91 บาท โดยแจ้งว่ามีรายได้ 56,901,600.00 บาท รายจ่าย 40,242,000.00 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนมากถึง 5,118,072,376.02 บาท โดยเงินลงทุนที่มีมูลค่ามากที่สุดจากทั้งหมด 18 รายการ คือ จากบริษัท รัชกิจโฮลดิ้ง 3,626,616,126.00 บาท

5.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 149,131,970.98 บาท ไม่มีหนี้สิน รายได้ 2,288,880.00 บาท รายจ่าย 66,000,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 84,564,822.18 บาท และทรัพย์สินอื่นๆ 60,30,000.00 บาท ประกอบไปด้วย เข็มขัด กำไล จี้ แหวนเพชร เข็มขัด สร้อยข้อมือ ต่างหู ทองคำแท่ง และพระเครื่อง

6.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 81,489,725.50 บาท หนี้สิน 849,359.28 บาท รายได้ 1,120,330.33 บาท รายจ่าย 648,042.00 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเงินฝากของคู่สมรส 37,015,689.06 บาท และมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 16,200,000.00 บาท รวมถึงสิทธิและสัมปทาน 16,819,304.17 บาท