“ราเมศ” ยกหลักการงบ ปี63 ลงมติวาระ2-3 รายมาตรา ไม่ต้องอภิปรายซ้ำ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จะขอหารือในที่ประชุมสภาวันที่ 13 นี้ ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีความชัดเจน ที่ได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฏรดำเนินการให้ถูกต้องในส่วนของวาระที่สองและวาระที่สาม แล้วส่งต่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ฉะนั้นการอภิปรายที่ได้กระทำไปโดยชอบแล้วโดยมี ส.ส.อภิปรายเนื้อหากันครบถ้วนสมบูรณ์ คงไม่ต้องกลับไปดำเนินการในส่วนของการอภิปรายอีก คงกลับมาทำตามขั้นตอนที่เกิดความไม่ชอบที่มีการลงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง ก็กลับมาลงมติรายมาตราในวาระสอง และลงมติในวาระสามเพียงเท่านั้น

“หลักการดังกล่าวไม่สลับซับซ้อน ประการสำคัญหากทุกฝ่ายเดินตามหลักการดังกล่าวก็จะช่วยให้งบประมาณผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ย่อมเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศ” นายราเมศ กล่าว