ประชาธิปัตย์ เคาะชื่อ!! “บัญญัติ-นิพิฏฐ์-สุทัศน์” นั่ง กมธ.

กมธ. วันที่ (26 พ.ย.) พรรคประชาธิปัตย์ มีการประชุม ส.ส.ของพรรค โดยมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ กทม.ในฐานะประธาน ส.ส.ของพรรค เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระการพิจารณา คือ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในสัดส่วนของพรรค จำนวน 4 คน

โดยที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปถึงตัวแทนของพรรคที่จะเข้าไปเป็นตัวแทน ในคณะกรรมาธิการฯ เนื่องจากยังมีการเจรจากันไม่ลงตัว ในตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ เพราะทางพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันที่จะส่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรค ไปดำรงตำแหน่ง แต่บางพรรคก็พยายามโยนรายชื่อคนอื่น ๆ เพื่อพยายามสกัดกั้นไม่ให้นายอภิสิทธิ์ ได้ตำแหน่งดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนรายชื่อคณะกรรมาธิการฯ ในสัดส่วนของพรรค นอกจาก นายอภิสิทธิ์ แล้ว ยังมีชื่อของ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์, นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้ว แต่อาจจะมี ส.ส. หรือตัวแทนพรรคอีก 1 คน ที่จะไปดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมาธิการฯ หากนายอภิสิทธิ์ ลาออก เนื่องจากไม่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ชุดดังกล่าวด้วย