ไม่เป็นความจริง! กกต.โต้ข่าวปลอม กุเรื่อง อิทธิพร เสนอชื่อ ลือชา ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสรรหาส.ว.

กกต. ส่งเอกสารโต้ข่าวปลอม กุเรื่อง อิทธิพร บุญประคอง เสนอชื่อ ลือชา การณ์เมือง ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการสรรหาสมาชิกส.ว.

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวหัวข้อเรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยมีเนื้อหาว่า ตาม Page Faecbook จากผู้ใช้นาม iLaw ได้นำเสนอข้อมูลว่า ในบัญชีรายชื่อสรรหาสมาชิกส.ว.ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายที่ส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกในลำดับที่ 235 นายลือชา การณ์เมือง ปรากฎในวงเล็บท้ายชื่อดังกล่าวว่า “ประธาน กกต. เสนอ” ปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า การเสนอข่าวข้างต้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแนบเอกสารข่าวดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีเนื้อหาความว่า “ในบัญชีรายชื่อ “ผู้เข้ารอบสุดท้าย” ส.ว. ที่ส่งให้ คสช. คัดเลือก ปรากฏในวงเล็บ มีหนึ่งคนที่ “ประธานกกต.เสนอ” ทั้งที่ประธานกกต. เป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้เป็นคณะกรรมการสรรหา ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการสรรหา ส.ว. ด้วย

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 กำหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อคนที่จะถูกเสนอ “เข้ารอบสุดท้าย” 200 คน เพื่อเสนอให้ คสช. คัดเหลือ 50 คน และให้คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกบุคคลไม่เกิน 400 คนที่จะถูกเสนอ “เข้ารอบสุดท้าย” เพื่อเสนอให้ คสช. คัดเหลือ 194 คน และรายชื่อสำรองอีก 50 คน

บัญชีรายชื่อทั้งสองชุดต้องเสนอให้ คสช. ก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. ไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2562 ไอลอว์จึงเรียกร้องเพื่อขอให้เปิดเผยรายชื่อ “รอบสุดท้าย” ทั้งสองบัญชี ไอลอว์จึงยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อขอทราบข้อมูลรายชื่อผู้ที่ “เข้ารอบสุดท้าย” ก่อนถูกคัดเลือกโดย คสช. ระยะเวลาผ่านไปนานกว่า 7 เดือน ข้อมูลเหล่านี้จึงเพิ่งถูกเปิดเผย

ในคำสั่ง คสช. ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 269 (1) จำนวนทั้งหมด 10 คน ได้แก่

  1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองหัวหน้า คสช. และรองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธาน
  2. พรเพชร วิชิตชลชัย (ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) กรรมการ
  3. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (รองหัวหน้า คสช.) กรรมการ
  4. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย (รองหัวหน้า คสช.) กรรมการ
  5. พลตำรวจอดุลย์ แสงสิงแก้ว (รองหัวหน้า คสช.) กรรมการ
  6. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) กรรมการ
  7. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี) กรรมการ
  8. วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) กรรมการ
  9. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ (รองนายกรัฐมนตรี) กรรมการ
  10. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา (ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) กรรมการ

อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา ส.ว. และควรจะไม่เกี่ยวข้องกับ คสช. ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ใน “องค์กรอิสระ” ที่สำคัญและทำหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมัคร ส.ว. จากระบบสมัครด้วยตัวเองและแบ่งกลุ่มกันคัดเลือก ก็ไม่ควรจะเกี่ยวข้องใดๆ กับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ส.ว. เลย ไม่ควรมีอำนาจหรืออิทธิพลที่จะเสนอหรือไม่เสนอชื่อของใครได้ด้วยตัวเอง

แต่จากเอกสารที่ได้รับมา ในตารางรายชื่อผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย ที่มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในลำดับที่ 235 ลือชา การณ์เมือง ปรากฏมีวงเล็บไว้ว่า (ประธาน กกต.เสนอ) ซึ่งยังไม่สามารถเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ว่า กกต. จะย่อมาจากอะไรนอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและไม่สามารถเข้าใจถึงบุคคลอื่นได้ นอกจากตัวอิทธิพร บุญประคอง การที่มีคนจากองค์กรอิสระเข้ามาร่วมเสนอชื่อผู้ที่จะเป็น ส.ว. ด้วย ชัดเจนว่า ขัดต่อกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 และขัดต่อเจตนารมณ์การมีองค์กรอย่าง กกต. ที่ต้องเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสีย และทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลกับผู้ที่เข้าสู่อำนาจในสภา

ลือชา การณ์เมือง ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแต่ไม่ผ่านการคัดเลือกโดย คสช. ให้ได้เป็น ส.ว. แต่มีรายชื่อติดเป็นลำดับที่ 8 ของบัญชีสำรอง จากข้อมูลในตารางระบุว่า ลือชาเป็นซีอีโอของ SAL Group และอยู่ในด้าน “ธุรกิจ” เมื่อปี 2561 SAL Group เข้าทำสัญญากับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการเช่าอุปกรณ์สำหรับงานภาคพื้นดิน ส่วนตัวของลือชา เคยมีข้อมูลปรากฏว่า เคยเป็นเลขาส่วนตัวของสุรินทร์ พิศสุวรรณ ด้วย

อ่านสรุปรายชื่อ และคุณสมบัติ 595 คนที่ “เข้ารอบสุดท้าย” เพื่อถูกเลือกเป็น ส.ว. ต่อได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5494

ดูตารางรายชื่อทั้ง 395 คน ที่มาจากคณะกรรมการสรรหา ได้ที่
https://ilaw.or.th/sites/default/files/%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA.%E0%B8%A7.%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%20%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%8A._0.pdf

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ ส.ว.250 คนได้ที่ https://ilaw.or.th/node/5366

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

อุ๊บ วิริยะ ประกาศตัดขาด ลุงพล ลั่นมีคนถอนตัว ปฏิเสธทุกงาน

อุ๊บ วิริยะ ประกาศยกเลิก งานกกกอกแฟชั่นวีก ลั่นมีคนถอนตัว และปฏิเสธทุกงาน “เราจริงใจเทใจหมด..ยังอัดเสียงเราอีก เพื่ออะไร”

เจ้าพ่อ Ost ! คิมแจฮวาน ปล่อยเพลงประกอบเว็บตูนเรื่องดัง โชว์สกิลจัดเต็ม !

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่โดดเด่นเรื่องเสียงร้องกับ คิมแจฮวาน อดีตไอดอลจากวง Wanna One ที่ตอนนี้มาเดินสายเป็นนักร้องเดี่ยวแบบเต็มตัว

น้องลลิณ จัดเต็มความคาวาอิ คว้าคอลเลคชั่นสุดปัง! เสิร์ฟความน่ารักริมทะเล

น้องลลิณ น่ารัก น่าเอ็นดูสุดๆ สำหรับลูกสาวคนเล็กของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ เนย โชติกา ที่มีลูกน้อยถึง 2 คนอย่าง น้องอคิณ และน้องลลิณ

แคปชั่น ปังไม่หยุด! ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ฟาดอีกแล้ว ลั่น หน้าไม่คม แต่..???

เป็นที่คาดหวังกับแคปชั่นเด็ด ๆ กับสาว ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา หวานใจหนุ่ม กวินท์ ดูวาล ที่พกความมั่นใจ ความสวยเริ่ด และความฮามาเต็มกระเป๋า

“พ่อศรราม” พาชมพัฒนาการ “น้องวีจิ” เก่งเกินตัว !!

“พ่อศรราม” พาชมพัฒนาการ “น้องวีจิ” !! ช่วงนี้มักจะเห็นคุรพ่อ ศรรามลงคลิป พัมนาการและความน่ารักของน้องวีจิ อยู่บ่อยๆ ล่าสุด

ฟินจิกหมอน! โบว์ เมลดา เซอร์ไพรส์วันเกิด มิกค์ ถึงหน้าบ้านพร้อมเค้ก

เสิร์ฟความหวานกันตลอดๆสำหรับคู่รักที่เปิดตัวกันแล้วสำหรับ โบว์ เมลดา และ มิกค์ ทองระย้า ที่ล่าสุดเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดของฝ่ายชายไป

เปิดคลิปความน่ารัก “น้องพายุ” สวมบทนักดับเพลิงตัวน้อย

เปิดคลิปความน่ารัก “น้องพายุ” สวมบทนักดับเพลิงตัวน้อย คุณแม่ชมพู่ อารยา ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะทำอาหารอยู่ที่บ้านเเบบเรียบง่าย