ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิก จีน มาเก๊า ฮ่องกง เกาหลีใต้ เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ยกเลิกสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จากการเป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วานนี้ (15 พค. 63) แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ในระดับหนึ่ง และเริ่มเข้าสู่มาตรการผ่อนปรน

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดของทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงได้มีคำแนะนำ ให้มีการยกเลิกประกาศ ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เคยประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวในวันนี้

สำหรับการพิจารณาการประกาศท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมด้านวิชาการ มีมติเห็นชอบในการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกประกาศท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเกณฑ์ในการยกเลิกประกาศ ดังนี้

1.เป็นท้องที่ที่พบผู้ติดเชื้อที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศไม่เกิน 20 ราย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกถึงการควบคุมการระบาดของประเทศนั้นๆ ได้ และ 2.เป็นท้องที่ที่มีความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับประเทศจีนตั้งแต่ 23 เม.ย. เป็นต้นมา มีการรายงานผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่า 12 รายต่อวัน ยกเว้น 29 เม.ย. ที่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ 21 ราย ในประเทศ 1 ราย ประเทศเกาหลี ตั้งแต่ 20 เม.ย.เป็นต้นมามีผู้ป่วยน้อยกว่า 14 รายต่อวัน เพิ่งมามีเหตุการณ์ระบาดกรณีสถานบันเทิงย่านอิแทวอน โดยมีผู้ป่วย 20-30 กว่ารายต่อวัน อันเนื่องมาจากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม

ส่วนในมาเก๊า ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ 9 เม.ย. เป็นต้นมา และฮ่องกงก็มีผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่า 5 รายต่อวัน ตั้งแต่ 12 เม.ย. สำหรับประเทศพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นั้น ยังไม่ประกาศยกเลิก เนื่องจากด่านพรมแดนทางบก ยังมีการเดินทางเข้า-ออกเป็นประจำ ถึงแม้บางประเทศไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้

แพทย์หญิงวลัยรัตน์ กล่าวอีกว่า ประกาศดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป (วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้การเดินทางเข้า-ออก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศทั้งสอง และ 2 เขตบริการพิเศษตามประกาศ เป็นไปโดยไม่มีการควบคุม เนื่องจากขณะนี้ช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศยังถูกกำกับด้วยมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยังไม่มีสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขนส่งคนระหว่างประเทศดังกล่าว ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

กรมอนามัย เที่ยวชายหาดให้ปลอดภัยจาก โควิด19 การ์ดอย่าตก

โควิด19 กระทรวงสาธารณสุข แนะนำประชาชน ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ หายหาด ให้ปลอดภัย ต้องการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด 19

รังสิมันต์ โรม แนะ3 ข้อแก้ไข รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นาย รังสิมันต์ โรม พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์

จาตุรงค์ มกจ๊ก ถามนักข่าว พาดหัวแรง ให้คนเข้าไปถล่ม เป็นเรื่องปกติ?

จากกรณีที่ดาราตลกชื่อดังรุ่นใหญ่ จาตุรงค์ มกจ๊ก ได้ออกไปสัมภาษณ์ข่าวของลูกสาว ใบเฟิร์น พัสกร และ นิกกี้ ณฉัตร รวมหัวกันปั่น จตุรงค์ มกจ๊ก จนของขึ้น !!

เอกชัย ศรีวิชัย พลิกวิกฤตโควิด ผลิตเครื่องแกงใต้ “เอกอร่อย” เลี้ยงครอบครัว

เอกชัย ศรีวิชัย ในยุคที่ต้องสู้กับ COVID-19 การปรับตัวถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างดารา นักร้อง หลายคนก็รายได้หดหาย ต้องหันมาทำอาชีพเสริมหาราย

บุคลากรทางการแพทย์ นับพัน! ร่วมส่ง ผอ. รพ. ขอนแก่น

บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล และสหวิชาชีพโรงพยาบาลขอนแก่นกว่า 1,000 คน ได้เดินทางมาตั้งแถว ให้กำลังใจนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล