กลุ่มค้านแบน 3 สารพิษ 2,000 คน ใส่ชุดดำบุกทำเนียบ จี้ไล่ มนัญญา พ้น รมต.

มนัญญา กลุ่มผู้ประท้วงแต่งชุดดำ ค้าน แบน 3 สารเคมี บุกทำเนียบร้องนายกฯ ให้ คกก. สารวัตถุอันตรายยุติการพิจารณา จี้ไล่ “มนัญญา” พ้น รมต.รับผิดชอบความเดือดร้อนเกษตรกร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ เกิดเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มคัดค้านการแบน 3 สารเคมีอันตราย ประมาณ 2,000 คน ที่นัดหมายสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรปลอดภัย นำโดย นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กลุ่มเครือข่ายคนรักแม่กลอง นำโดย น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและแนวร่วมผู้ได้รับผลกระทบจากการเเบน 3 สารเคมีเกษตร นำโดย นายชัยภัฏ จันทร์วิไล ประธานเครือข่าย และกลุ่ม 3 สมาคม นำโดย ดร.วีระวุฒิ กตัญญูกุล ประธานสมาคมไทยธุรกิจเกษตร ดร.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ ประธานสมาคมอารักขาพืชไทย และดร.วรณิกา นาควัชระ บีดิงเฮ้าส์ ประธานสมาคมการค้าวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และเกษตรกรกว่า 1,000 คน เดินเท้าไปยังบริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการแบน 3 สารเคมี ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนมติการแบนสารเคมีดังกล่าว โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมารับหนังสื่อร้องเรียนจากกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าว ได้ออกแถลงการณ์ร่วม คัดค้านการยกเลิกการใช้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอสเซต และไกลโฟเซต ในภาคการเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ และจนถึงขณะนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังมิได้มีมาตรการรองรับผลกระทบจากการยกเลิกต่อเกษตรกร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและ ตลอดจนผู้บริโภคที่จะได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวว่า การยกเลิกการใช้สารทั้ง 3 ชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 มาตรา 73 เนื่องจากการยกเลิกส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรจำนวนมากกว่า 2 ล้านครัวเรือน ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามจากการที่ผลผลิตในประเทศลดลง 20-30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ต้นทุนเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และการยกเลิกการใช้สารทั้งสองชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ที่นอกจากจะประสบภาวะขาดแคนวัตถุดิบจัดการที่ผลผลิตในประเทศลดลงยังไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้เนื่องจากเงื่อนไขในการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 387 พ.ศ.2560 อันจะนำไปสู่วิกฤติการขาดแคลนอาหารทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศคิดเป็นมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท และการจ้างงานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจำนวนกว่า 12 ล้านคน

กลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวขอให้รัฐบาลดำเนินการยุติการยกเลิกศาลทั้งสามชนิด จนกว่าจะมีผลการศึกษาทบทวนข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถี่ถ้วน รอบคอบและเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบผลการศึกษาอย่างชัดเจน และให้บังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างมีการศึกษาทบทวน เพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้อง และปลอดภัยภายใต้แนวทางของเกษตรกรปลอดภัย

โดยนายชัยภัฏ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 73 ระบุว่า รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่ำ และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ใครหรือหน่วยงานใดก็ตาม ถ้ากระทำการที่ให้เกิดกติกาทางรัฐธรรมนูญ ตนถืออาจจะมีความผิด ซึ่งเกษตรกรอาจจะไปฟ้องได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาเราต่อสู้กันแบบต่างคนต่างเดินหน้า แต่วันนี้เราเราบวมปวดชัดเจนโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการจำกัดการใช้ 3 สารเคมีเกษตร ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาแบน 3 สารเคมี เคยลงมติไว้ ซึ่งเราเชื่อว่าการลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายฯ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา อาจจะมีแรงกดดันและข้อมูลบางอย่างที่ไม่ครบถ้วนในทุกด้าน ตนจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีต้องทบทวนเรื่องนี้และยุติการพิจารณาแบบเร่งด่วน รวดเร็ว ซึ่งอาจจะบกพร่องได้

ด้าน น.ส.อัญชุลี กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ ด้วยกัน 5 ข้อ 1. เกษตรกรขอใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ในมาตรา 43 (3) ประกอบมาตรา 77 ทวงสิทธิ์ผลการรับฟังความคิดเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่คัดค้านการแบน 3 สาร 2.ขอให้ตระหนักถึงผลกระทบของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยในมติหรือการให้ความเห็นของคณะกรรมการ การให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายอื่น และการออกประกาศของรมว.อุตสาหกรรมหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ให้คำนึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศอื่นประกอบด้วย 3.ขอเรียกร้องให้ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่สร้างความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงให้แก่เกษตรกรทั้งประเทศตนนำมาสู่การชุมนุมคัดค้านในวัน 4.ขอเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ตลอดจนข้าราชการในกระทรวงสาธารสุข และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานโยบายด้านสารเคมีแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เสนอการแบนสารเคมีทางเกษตรทั้ง 3 ชนิด ให้นำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะใบรายงานการตรวจสอบที่ยืนยันว่า ตรวจสารตกค้างของสารทั้ง 3 ชนิด ออกมายืนยัน 5.ขอเรียกร้องให้นักวิชาการแสดงความรับผิดชอบและยืนยันว่างานวิชาการที่ตนวิจัยนั้นมีความถูกต้องตามหลักวิชาการจริง

สัญญา คุณากร เผยภาพลูกชาย ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ “ขอจีบได้ไหมคะคุณพ่อ”

เรียกได้ว่าแชร์กันทั่วโซเชียลสำหรับลูกชายของพิธีกรชื่อดังอย่าง สัญญา คุณากร ที่ออกมาโพสต์ภาพอวดโฉมลูกชายสุดหล่ออย่าง น้องเอม ที่ตอนนี้อยู่ในช่วง

ดับทะลุเกิน 3 พันราย ! ลอสแอนเจลิส ป่วย โควิด19 รวมกว่า 1 แสนราย

โควิด19 ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา รัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในประเทศด้วยจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน มีการตรวจพบผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ

สลด! เกิดเหตุ รถบัสโดยสาร เสียหลักพุ่งตกทะเลสาบในจีน ดับ 21 ราย(คลิป)

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ รถบัสโดยสาร ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองอานซุน มณฑลกุ้ยโจวของจีน เมื่อเวลา 11.45 นาที ในวันนี้(7 ก.ค.63) ตามเวลาท้องถิ่น

รถพ่วงชนเสาไฟฟ้า หักโค่นกลางดึก สะเก็ดไฟร่วงเต็มถนน รถเล็กขับตามสติดีมาก

คลิป เหตุการณ์ รถพ่วงชนเสาไฟฟ้า บนถนนปรีดีพนมยงค์ มุ่งหน้าแยกคลองตัน เนื่องจากฝนตกและถนนลื่น ส่งผลให้เสาไฟฟ้าทั้งหมด 6 ต้นโค่นและเกิดประกายไฟกระจายทั่วถนน

พรรคเพื่อไทย ค้าน กองทัพสหรัฐฯ เยือนไทย หวั่นโควิดระบาด แนะรัฐบาลคิดให้ดี!

พรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม กล่าวถึงกรณี ผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกา และคณะ จะเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 10 ก.ค.