จับตา ประชุม คณะกรรมการวัตถุอันตราย ปม แบน 3 สารเคมี

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่หนักใจเป็นประธาน คณะกรรมการวัตถุอันตราย คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการ แบน 3 สารเคมี

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่กระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า วันนี้เป็นการเข้าประชุมครั้งแรก ซึ่งกรณีที่กรมวิชาการเกษตร อาจมีการเสนอให้เลื่อนการแบน 3 สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดเดิมกำหนดยกเลิกในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ออกไปก่อน ในที่ประชุมครั้งนี้จะขอรับฟังข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร เพื่อประกอบการตัดสินใจ
               
นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้จะได้ข้อสรุปซึ่งมีความเป็นไปได้ใน 3 แนวทาง 1.ยุติการแบน 2. เลื่อนการแบนจากวันที่ 1 ธ.ค. ออกไป 6 เดือน และ 3. ยืนยันตามมติเดิม โดยปัจจัยที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาว่าจะเลื่อนแบนสารอันตรายหรือไม่ ประกอบด้วยเรื่องการบริหารจัดการ ที่หากไม่เลื่อนจะมีแนวทางจัดการสารเคมีที่เกษตรกรครอบครองอยู่ รวมทั้งสต๊อคคงค้างของร้านค้า ที่มีมูลกว่านับหมื่นล้านบาทอย่างไร และจะหาสารทดแทนชนิดใดมาใช้ให้มีประสิทธิภาพและราคาใกล้เคียงของเดิม
               
นายสุริยะ กล่าวว่า ไม่หนักใจในการการนั่งเป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันแรก ซึ่งการประชุมในวันนี้ต้องชัดเจน และตอบโจทย์สังคมทั้งในส่วนของเกษตรกร สุขภาพ และราคาผลผลิตทางการเกษตรจะมองเฉพาะมิติใดมิติหนึ่งไม่ได้ โดยส่วนตัวเชื่อว่าวันนี้จะได้ข้อสรุปว่าจะเลื่อนการแบนหรือไม่

อ่านข่าวที่ Bright Today