“ครป.” จวก “ส.ว.” ปมตั้ง อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. และสมาชิกวุฒิสภา ตีความอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นการตีความที่ทำลายบรรทัดฐาน เรื่องการขัดกันของผลประโยชน์และธรรมาภิบาล เป็นการเมืองแบบอำนาจนิยมระบบอุปถัมภ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องขาดจิตสำนึกในการปฏิรูปการเมือง และเรื่องดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ที่จริงตนไม่คาดหวังอะไรมากจาก ส.ว. ชุดนี้อยู่แล้ว เพราะถูกตั้งขึ้นโดยกลุ่ม คสช. แต่เมื่อเห็นความคิดและพฤติกรรมที่กระทำล่าสุด โดยลงมติเลือกอดีต สนช. เป็น กรรมการป.ป.ช. และอธิบายตีความรัฐธรรมนูญเพื่อตอบสนองเป้าหมายของตนเองอย่างน่าเกลียดเกินกว่าจะยอมรับได้ ก็อดไม่ได้ที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ โดยมี 4 ประเด็นดังนี้

  1. เป็นการตีความกฎหมาย เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองแบบอำนาจนิยมอุปถัมภ์ ซึ่งทำลายบรรทัดฐานที่สังคมไทยเพียรพยายามสร้างในช่วงสองทศวรรษนี้ นั่นคือ หลักการขัดกันของผลประโยชน์ หลักการนี้วิญญูชนที่มีความคิดและจริยธรรมอยู่บ้างย่อมศึกษา รับรู้และตระหนักดีว่าเรื่องใดที่ควรทำ เรื่องใดที่ไม่ควรทำ แม้จะไม่มีการเขียนไว้อย่างชัดเจน หรือเขียนไว้แล้วแต่ไม่ชัดเจนก็ตาม ส่วนอวิญญูชน แม้กฎหมายจะเขียนเอาไว้อย่างไรก็พยายามหาช่องโหว่ตีความเพื่อรับใช้เป้าหมายของตนเองให้ได้ 2. การลงมติ กระทำไปโดยขาดสำนึกแห่งการปฏิรูปการเมืองและสำนึกแห่งธรรมาภิบาล แต่เป็นสำนึกของความล้าหลังที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง เป็นการลงมติตามแบบแผนความคิดแบบเก่า การเมืองแบบเก่า น่าเสียดายว่าหลายคนใน ส.ว. ชุดนี้เคยพูดถึงการปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นตุเป็นตะ แต่พฤติกรรมที่แสดงออกนับวันก็ยิ่งเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาว่า ที่พวกเขาต้องการคงไม่ใช่การปฏิรูปการเมือง แต่น่าจะเป็นอำนาจเสียมากกว่า
  2. การลงมติเช่นนั้นป็นการถมก้อนหินใส่ลงในจิตใจของประชาชน ซึ่งสร้างความอึดอัดคับข้องใจแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เป็นการสะสมเชื้อเพลิงของความขัดแย้งทางสังคม และเร่งให้ความขัดแย้งเกิดการปะทุออกมา 4. การตีความและการลงมติแบบนี้เป็นหลักฐานชัดเจน ซึ่งจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่า ส.ว. ชุดนี้น่าจะมีเป้าหมายในการทำหน้าที่เพื่อตอบสนองกลุ่มอำนาจนำทางการเมืองเป็นหลัก และบั่นทอนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

ด้าน นายเมธา มาสขาว เลขาธิการ ครป. กล่าวว่า เป็นตัวอย่างของความล้มเหลว ของ ส.ว. ที่ได้มาโดยมิชอบธรรมและหลักขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงลงมติเลือกอดีต สนช. ที่พ้นตำแหน่งมาเพียง 1 ปี มานั่งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ เป็นการตีความพิทักษ์สถานะอำนาจของพวกพ้อง เพื่อเข้าไปยึดกุมการเมืองการปกครองทั้งระบบผ่านกลไกองค์กรอิสระต่างๆทั้งนี้ ส่งผลให้การเมืองไทยทุกวันนี้เป็นลักษณะคณาธิปไตย พยายามสืบทอดอำนาจที่วางไว้ผ่านกลไกรัฐธรรมนูญ 60 แม้ว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้ สนช. ทำหน้าที่ ส.ส. ส.ว. ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภา เรื่องนี้จึงขัดรัฐธรรมนูญในตัวเองเรื่องคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะมาเป็นองค์กรอิสระ เจตนารมณ์ให้เว้นวรรค 10 ปีก่อน

นายเมธา กล่าวอีกว่า เราจะตีความตามตัวอักษรอย่างเดียวไม่ได้ ไม่ใช่เรียกชื่อหรือตำแหน่งต่างกัน แต่ต้องถือว่าได้ทำหน้าที่นั้นหรือไม่ เป็นเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญที่ไปเขียนไว้ไม่ให้เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่มตน ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองก็ไม่ก้าวไปข้างหน้าเสียที ติดหล่มกับดักอำนาจ สร้างลัทธิพวกใครพวกมัน ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญปกครองให้ ส.ว.สืบทอดอำนาจไปอีก 5+5+5+5 ไปอีก 20 ปี เลยก็แล้วกัน ภาคประชาชนจะได้ไม่ต้องเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ดังนั้น ผมเห็นว่าคณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. และ ส.ว.ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ อย่าตีความตามอำเภอใจ และควรสรรหาผู้มีบทบาทตรวจสอบการทุกจริตคอร์รัปชันเป็นที่ประจักษ์ พิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่มีฝักฝ่ายทางการเมือง ส่วนคณะกรรมการสรรหา กสม. วินิจฉัยถูกต้องแล้ว และผู้ที่จะมาเป็น กสม. ควรมาจากผู้ที่มีบทบาทการทำงานพิทักษ์และปกป้องสิทธิมนุษยชน เพราะกลไก กสม. คือการทำงานตรวจสอบรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ ว่าใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ไม่ใช่การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของโจรผู้ร้ายเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาล จึงไม่ควรเอาอดีตข้าราชการมาทำงานผิดหน้าที่แบบในปัจจุบัน

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

โหราศิษย์ฟันธง เผย ลักษณะเนื้อคู่หรือคู่ครองของชาวราศีมังกร

เพจ โหราศิษย์ฟันธง ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงคำทำนายลักษณะเนื้อคู่ โดยระบุว่า “มาค่ะ… เนื้อคู่ประจำราศี วันนี้ถึงคิวของชาวราศีมังกร

“พิมรี่พาย” ลงชุมชนคลองเตย นำ “โซล่าเซลล์” ติดทั่วชุมชน

เรียกได้ว่านาทีนี้ “พิมรี่พาย” ขึ้นเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ผันตัวจากแม่ค้าออนไลน์มาเป็นนักพัฒนาสังคมเลยก็คงจะไม่แปลกนัก ซึ่งล่าสุด เผยคลิป หลังลงพื้นที่ใจกลางเมือง

ดูดวง ทำนายฝัน ฝันเห็นใบตอง ใบตองแห้ง ฝันว่าเก็บใบตอง ตัดใบตอง

ฝันเห็นใบตอง ช่วงนี้คุณจะมีปัญหากับคนในครอบครัวครอบ อาจเป็นเรื่องลูกหลานหรือเป็นเรื่องมรดก ให้ระมัดระวังและคอยดูแลสุขภาพให้ดี

สุดปัง! แฟนคลับ แจ็คสัน หวัง จัดทำโปรเจกต์ป้ายวันเกิด ต้อนรับวันพิเศษ

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันพิเศษๆของหนุ่มหล่อหน้าตาดี แจ็คสัน หวัง นักร้องและ CEO คนเก่งของเหล่าแฟนคลับ โดยในเดือนมีนาคม

เปิดประวัติ หมิว สิริลภัส ดาราหัวใจประชาธิปไตย ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้

เรียกได้ว่าเริ่มมีคนสนใจเธอขึ้นมาในทันทีกับ ดาราสาว หมิว สิริลภัส ที่เมื่อวานนี้เธอได้ไปขับรถส่วนตัวไปยังที่ชุมนุมม็อบ 28 กุมภา

ดูดวงเดือนมีนาคม 2564 ซินแสหมิง ทำนาย ลัคนาราศีมังกร

ดูดวงเดือนมีนาคม 2564 ซินแสหมิง อาจารย์พงศ์สดายุ นาคทอง เจ้าของฉายา ขงเบ้งเมืองไทย เผยชะตาชีวิต ลัคนาราศีมังกร ในเดือนมีนาคม

ครูปรีชาคนเดิม เพิ่มเติมคือทรงผมใหม่

มหากาพย์หวย 30 ล้านที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะจบ ซึ่งมีตัวละครหลักอย่าง ครูปรีชา ใคร่ครวญ ที่หลายๆคนคงจำกันได้ดี ล่าสุด ครูปรีชา ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก